Dobra zemlja u Pančevu

PANČEVO, 31. januar 2017. (TV Pančevo) – U toku je završna faza projekta „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagadjujućih supstanci u Srbiji”. Ovaj projekat, od 2014. godine, zajednički su realizovali Gradska uprava, Hemijski fakultet i Japanska agencija za međunarodnu saradnju. Osnovni cilj projkta bio je utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Pančeva.

Osnovni motiv grada Pančeva da se uključi u projekat „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagadjujućih supstanci u Srbiji”, bio je da se utvrdi kvalitet poljoprivrednog zemljišta i bezbednost kultura koje se uzgajaju na toj zemlji, kaže gradonačelnik Saša Pavlov.

- Poljoprivreda je strateški resurs razvoja Pančeva. Poljoprivreda predstavlja fundament razvoja Pančeva i shodno tome bilo je važno ustanoviti kvalitet poljoprivrednog zemljišta. Mi smo kroz ovaj projekat na 29 lokacija uzeli uzorke i da su te analize pokazale da su vrednosti ispod remedijalnih vrednosti.

Sprovođenje ovog projekta podržalo je i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, jer je doprineo u sagledavanju stanja sa količinom hemikalija u zemlji, ali i razmeni informacija o podizanju svesti iz oblasti zaštite životne sredine, kaže Ivan Đuričković, predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

- Naše su zajedničke želje i očekivanja da uspešno i sve sistematičnije nastavimo sa radom u ovoj oblasti, koja je od izuzetnog značaja za Srbiju. Ministarstvo podržava nastavak budućih aktivnosti i saradnje između japanskih i naših eksperata u oblasti zaštite životne sredine.

Projekat je realizovan u saradnji Grada Pančeva i Hemijskog fakulteta u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Do sada je u mreži srpskih i japanskih istraživača vršeno obučavanje i razmena stručnjaka u ovoj oblasti, a potom i analiza poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Pančeva, odnosno praćenje dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci, tzv. POPs materija.

- Nadam se da je ovo samo prvi korak naše zajedničke saradnje i da ćemo imati priliku da i dalje sarađujemo. Tokom projekta urađena su istraživanja zemljišta i životne sredinesredine i na taj način pančevo je uzelo učešća u sprovođenju akcionog plana Stokholmske konvencije, kazala je Katarina Banjai članica Gradskog veća.

- Prvi zahtev je bio da se proveri bezbednost poljoprivrednih proizvoda na osnovu monitoringa zemljišta. Provereno je da su ti proizvodi u ovom regionu bezbedni, ocenio je Takeši Nakano sa Univerziteta Osaka.

- Imali smo transfer znanja. Odnosi se na edukaciju i transfer tehnologije. Tu smo bili srećni, Japan kao jedna od najrazvijenijih zmelja sveta, za koju znamo da je vodeća zemlja kada je u pitanju zaštita životne sredine, je uložio energiju, vreme, novac i ljude da dođu u Srbiju i da prenesu svoja iskustva, rekao je prof. dr Ivan Gržetić dekan Hemijskog fakulteta

Svi učesnici ovog projekta izrazli su nadu da će biti nastavljen i u drugoj fazi.

- Nameravamo da akcenat stavimo na tri stvari. Prvo je monitoring zemljišta i podzemnih voda u reonu Petrohemije, drugo je područje deponije, i jako smo zainteresovani za rezervat prirode Ponjavica gde želimo da prenesemo naša iskustva, izjavio je Takeši Nakano.

Projekat „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji” sprovoden je zahvaljujući sporazumu koji su potpisale japanska Agencija za međunarodnu saradnju (JICA), Hemijski fakultet u Beogradu, Udruženje za unapređenje životne sredine iz Hjoga i Grad Pančevo.