Besplatna banja za 350 penzionera

PANČEVO, 13. jul 2018. (TV Pančevo) – Posle završenog konkursa za besplatan banjski oporavak za penzionere, sa najnižim penzijama o trošku Republičkog penzionog fonda - iz Filijale Pančevo - skoro 350 tokom jeseni otići će na banjsko lečenje.

Penzioneri koji su dobili besplatni banjski oporavak, deset dana pre polaska dobiće na kućnu adresu ili telefonsko obaveštenje u koju se banju upućuju na oporavak kao i o datumu polaska. Ove godine naši stariji sugrađani sa najnižim penzijama imaju mogućnost da otputuju u neku od obližnjih banja u Srbiji, i to u Vrdnik, Kanjižu, Apatin, Melence, kao i u banju Koviljaču, Stari Slamkamen i u Vrnjačku banju.

Punih deset dana penzioneri će imati besplatan smeštaj, kao i hranu i prevoz, jedino oni korisni koji će boraviti u Vrnjačkoj banji i Koviljači biće obavešteni o terminima direkto iz banje odnosno kada budu imale slobodne kapacitete. Prevoz penzionerima za Vrnjačku i banju Koviljaču zbog malog broja kornisnika koji su ostvarili pravo da borave u njima neće niti obezbeđen, ali će im putni troškovi biti refundirani.