Akcija merenja šećera u krvi u Preventivnom centru Doma zdravlja

PANČEVO, 25. april 2018. (TV Pančevo) – U Preventivnom centru Doma zdravalja organizovana akcija merenja šećera u krvi i predavanje na temu Dijabetesa povodom aprila meseca borbe protiv šećerne bolesti.

Tridesetorio sugrađana imalio je prilku da u Preventivnom centru obavi kontrolu šećera u krvi na tašte i postpragijalno odnosno posle dava sata posle obroka. Cilj ovakvih akcija da se šećerna bolest otkrije na vreme odnosno kada se nisu razvile komplikacije. Nažalost prema podacima Svetsjke zdravstvemne organizacije broj obolelih u svetu oko 425 milona ljudi boluje od dijabetesa.

425 miliona ljudi na svetu boluje od šećerne bolesti , međutim frapantan je podatak da samo jedna polovina zna da boluje od šećerne bolesti , od te polovine , samo polovina se leče Opte od te polovine ima željene rezulztate , postiglo je cilj u lečenju.To je veoma mali broj i zato je sve više dijabetičara sa komplikacijam a to je nešto što želimo da izbegnemo >Zato smo danas organizovali prvenstveno ovo predavanje kakobi upoznali pacijente šta i kako treba da rade kako bi izbegli šećernu bolest i da nebi došlo do komplikacija koje su brojne. OFF Nivo šećera u krvi treba proveravati bar jednom godišnje jer to je bolest koja ne boli nema simptoma dok se dijabet nerazvije. Ima i onih pacijenta koji i kada uoče povišene vrednosti šećera u krvi neshvataju ozbiljno.

To je potpuno nepravilno razmišljanje zato što malo povišen šećer daje svoje komplikacije , promene na krvnim sudovima a kasnije dolazi do poremećaja funkcije pojedinih organa, na mozak, srce , oči ,bubrege i zato je neophodno regučlisati šećer .Kažemo da šećernu bolest ima onaj koji ima vrednost šećera na šte veću od 7 ili pri testu opterećenja ima posle dva satra vrednost koja je veća od 11ili izmerenu vrednost u toku dana veću od 11 i ima simptome pojačanu žeđ , izmnenadno mršavljenje , učestalo mokrenje , i obavezno trebaju da se obrate svom lekaru.

Posle provere šećera u krvi u Preventivnom centru kod nekolko sugrađana otkriven povišen nivo šećera u krvi. Organizovano je i predavanje na temu šežćerne bolesti a oni pacijenti kod kojih su otkrivene visoke vrednosti šećera upućivani su na razgovor sa lekarom i dalju dijagnostiku.