15 miliona za 5 projekata od NIS-a

PANČEVO, 10. januar 2018. (TV Pančevo) – Naftna idustrija Srbije je sa 15 miliona dinara podržala 5 projekata koji su poslati na konkurs "Zajednici zajedno". Podržana su tri projekta iz kulture i dva koja se tiču obrazovanja. Odluka je bila da se podrži manje projekata nego ranijih godina, ali da budu finansirani sa 100% sredstava. Naftna industrija Srbije od 2009. godine sprovodi projekat "Zajednici zajedno" u deset gradova u Srbiji gde posluje ova kompanija.

Naftna industrija Srbije je i 2017. godine za različite projekte, koji su stigli na konkurs „Zajednici zajedno“, Pančevu odobrila 15 miliona dinara. Ovih 15 miliona koje Pančevo dobilo, mnogo pomaže lokalnoj samoupravi, jer pravi uštede u gradskom budsžetu, a i finasiraju se realne potrebe grada kroz saradnu sa NIS-om. Podržano je 5 projekata. Tri su iz kulture, a dva su vezana za prosvetu i obrazovanje mladih.

- Ove godine odluka je bila da se finansiraju 100% projekti, što nije bilo ranijih godina. Uglavnom je bilo više projekata, pa su davana manja sredstva i često smo zapadali u problem da moramo da izdvajamo dodatna sredstava da bi se završili projekti. To ove godine nije bio slučaj. Mnogo manje projekata, 5 projekata vrednosti 15 miliona dinara. Mi smo se opredelili da najveći deo sredstava uložimo u kulturu - rekao je Saša Pavlov, gradonačelnik.

Domu omladine doborena su sredstva za adaptaciju zgrade, Narodnom muzeju za rekonstrukciju aule, Kulturnom centru za nabavku sistema za digitalnu projekciju filmova, Regionalni centar "Mihajlo Pupin" dobio je novac za betoniranje i opremanje zelenih ostrva. Novac za nabavku savremene laboratorijske opreme za ispitivanje vazduha, zemljišta i vode dobila je Tehnička škola "23. maj". Na ovaj način podiže se konkuretnost učenika koji završavaju ovu školu. To ima još veći značaj ako se ima u vidu da se tu školuju kadrovi koji posao mogu dobiti u NIS-u.

- To smo i dokazali kroz program novog zapošljavanja, odnosno stručnog usavršavanja, da najviše polaznika iz ove škole potencijalno dobija posao i da bi trebalo da ga dobijaju u naredne 2 godine, koliko NIS ima zaista ozbiljne kapitalne investicije u izgradnju infrastrukture i dogaradnju svojih pogona. Mislimo da ćemo kroz ovaj novac dobiti sistem kvalitetnije obuke, naše dece koja bi sutra trebalo da nađu svoje radno mesto u NIS-u - kazao je Pavlov.

Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva, istakao je da potpisivanje ugovora znači veliku pomoć Gradu.

- Gradu Pančevu je to izuzetno značajno. Mi već unapred pravimo uštede u tom nivou, u budžetu grada. Osim što je pozitivno što pravimo uštede, pozitivno je i to što na taj način finansiramo realne potrebe, a ne izmišljene, kroz pomoć odnosno saradnju sa NIS-om - ističe Pavlov.

NIS od 2009. godine, kroz program "Zajednici zajedno" podržava razvoj lokalnih zajednica, i funkcionisanje brojnih ustanova i unapređenje rada kulturnih, obrazovnih i sportskih institucija u deset gradova u Srbiji gde ova kompanija ima svoja postrojenja. Sporazum između NIS-a i Grada za 2018. godinu je potpisan, pa se očekuje i raspisivanje konkursa za nove projekte.