Zelena ostrva za pravilno odlaganje otpada

PANČEVO, 27. mart 2018. (TV Pančevo) – U okviru projekta "Zajednici zajedno" za 2017. godinu Kompanija NIS sa blizu tri miliona dinara podržala projekat "Zelena ostrva za čistije Pančevo", dok je nosilac projekta Regionalni centar za talente "Mihajlo Pupin", odsek za zaštitu životne sredine. Cilj projekta je da se sugrađani edukuju da pravilno odlažu kabasti otpad, ali i da im se postave posude gde mogu ovu vrstu smeća da bace.

Projekat "Zelena ostrva za čistije Pančevo" koji je podržala kompanija NIS, trebalo bi da sugrađanima pored postojećih posuda za odlaganje otpada obezbede velike kontejnere u koje će biti odlagan kabasti otpad, zbog čega se često stvaraju divlje deponije. Na zelenim ostrvima biće slikovite table kako se razvrstava i odlaže svaka vrsta otpada kako bi prostor oko kolektivnog stanovanja ostao čist.

- Projekat je podržan sa tri miliona dinara, od čega je najveći deo za odlaganje kabastog otpada koje nedostaju na teritoriji grada i za uređenje zelenih ostrva. Aktivnosti su počele između grada Pančeva i nosioca projekta kompanije NIS i nosioca projekta od kraja novembra, a projekat se zvaršava krajem juna. Zelena ostrva su uređeni prostori za kontejnere, betonirana ograđena mesta. Sa informativnim tablama, raspoređenim posudama za mešoviti komunalni otpad, za amblažni otpad i kabasti otpad koji treba da se odlaže u kontejnere veće zapremine od onih koje smo navikli da viđamo - kaže Jovana Dakić iz Regionalnog centra za talente.

Učenici Centra za talenete "Mihajlo Pupin" koji se bave zaštitom životne sredine organizovali predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola kako bi im objasnili šta su zelena ostrva.

- Uočavamo probleme prvo na terenu i rešavamo kako ćemo da dopremo do ljudi da njima to bude lakše. Počeli smo sa prezentacijama kako će to sve da izgleda po školama i predajemo im šta su zelena ostrva i koja je njihova uloga - rekla je Bojana Rakidžić.

- Postoje nalepnice koje smo napravili da građani bolje razumeju. Do sada je na 20 lokacija izgrađen prostor za kontejnere odnosno zelena ostrva. Tu je sve napisano kako treba da se postupa sa otpadom i u koji kontejner tačno treba da se odlaže plastika, staklo - kaže Sara Kovač.

U Gradskoj upravi zelena ostrva biće predstavljena široj javnosti, svi zaniteresovani sugrađani mogu da u Maloj Sali prate predavanje 29. marta, u četvrtak, u 11 i 30.