Zatvaranje kolektivnog centra

PANČEVO, 21. mart 2018. (TV Pančevo) – Kolektivni centar za izbeglice, raseljena i prognana lica u Pančevu biće zatvoren 20. aprila posle 26 godina rada, izglasali su gradski većnici.

Kako je na sednici Gradskog veća istakao Đura Bugarski, sekretar Crvenog krsta Pančevo, odluku da kolektivni centar bude zatvoren, doneo je Komeserijat za izbeglice, raseljena i prognana lica.

Na Gradskom veću usvojeno je i da Uprava grada nastavi da podržava aktivnosti i rad Crvenog krsta, kao i značajnih ustanova posvećenih unapređenju kvaliteta života socijalno marginalizovanih grupa .

Prihvaćen je i predlog ujednačavanja prava i obaveza likovnih stvaralaca za iznajmljivanje pančevačkih ateljea. Većnik za kulturu Nemanja Rotar je istakao da je odluka bitna jer su oni ambasadori grada.

Na sednici Gradskog veća usvojeni su finansijski izveštaji za 2017, kao i finansijski izveštaji i planovi rada za tekuću godinu za ustanove socijalne zaštite.