Zakup zidanih garaža na pet godina

PANČEVO, 3. mart 2017. (TV Pančevo) – Gradsko veće usvojilo je predlog izmene odluke o magacinskom i garažnom prostoru, po kojoj će svi zakupci zidanih garaža u Pančevu ubuduće biti u obavezi da potpišu ugovor sa JP „Direkcija“. Zidane garaže izdaju se u zakup na 5 godina, a po isteku roka, postoji mogućnost produženja zakupa uz uslov da se prethodno izmire sva dugovanja.

U evidenciji Direkcije nalazi se 124 zidanih garaža na više lokacija u Pančevu. U cilju bolje organizacije i efikasnosti rada odlučeno je da se revidira spisak korisnika ovih garaža, jer je utvrđeno da određeni broj njih nema potpisane ugovore, kaže Milan Balčin, pomoćnik direktora Direkcije.

- Dok je evidenciju i naplatu vodio Vodovod u postupku objedinjene procedure, naplata je vršena samo na osnovu ispostavljenih faktura. Prilikom preuzimanja konstatovano je da jedan deo korisnika nema zaključene ugovore, ali su redovno izmirivali svoje obaveze po osnovu faktura koje je nastavilo da šalje JP „Direkcija“. Da bi uskladili sa odredbama o osluci o magacinskim i garažnim prostorima, neophodno je da se sa zakupcima zaključi ugovor na 5 godina i nsatavi fakturisanje na način kako su to oni do sada radili.

Prema važećoj odluci, ugovor o zakupu zidanih garaža sa korisnicima se zaključuje na 5 godina, napominje Balčin.

- Prema odluci taj period može biti produžen, a uslov za produženje je izmirivanje svih izvornih prihoda grada Pančeva.

Ukoliko zakupci ne žele da produžei ugovor, za sve slobodne garaže u tom slučju se rasupisuje javno nadmetanje, odnosno licitiacija. Izmenu odluke o magacinskom i garažnom prostoru usvojilo je Gradsko veće, a da bi počela i primena potrebno je da ih usvoje i odbornici Skupštine grada. Prema najavama to bi moglo biti već na sledećem zasedanju lokalnog parlamenta.