Za bezbednost dece u saobraćaju svi zajedno

PANČEVO, 5. oktobar 2017. (TV Pančevo) - Po drugi put Grad Pančevo i Odeljenje za saobraćaj, u saradnji sa Mašinskom školom, organizovali su akciju "Za bezbednost dece u saobraćaju svi zajedno". Osnovni cilj je da se odrasla lica informišu na koji način da zaštite najmlađe u saobraćaju, bilo da su pešaci, biciklisti ili putnici u kolima.

Osnovni cilj akcije "Za bezbednost dece u saobraćaju svi zajedno" je da ukaže na bezbednost dece u saobraćaju kao najranjivije kategorije, bilo da su pešaci, biciklisti ili su putnici u kolima. Učenici Mašinske škole delili su odraslima flajere u kojima se nalaze kratka uputstva, odnosno podsetnik za odrasle o ponašanju u saobraćaju, jer samo ako damo dobar primer može se očekivati da će ga deca slediti, kaže Mišo Marković, član Gradskog veća zadužen za za stambeno–komunalne poslove i saobraćaj.

- Za našu decu moramo da damo najbolji primer kako se poštuju saobraćajni propisi. To je najvažnije jer deca uče od nas. Ako mi prelazimo na crveno, ne vezujemo pojas, neće ni dete naučiti. Deca nas kopiraju u svemu pa tako i u saobraćaju - rekao je Mišo Marković, član Gradskog veća.

Akciju "Za bezbednost dece u saobraćaju svi zajedno" organizovalo je odeljenje za saobraćaj Gradske uprave, u saradnji sa Republičkom agencijom za bezbednost u saobraćaju i Mašinskom školom. Kako je kazala Ivana Pejčić, profesorka saobraćajne grupe predmeta u Mašinskoj školi, neophodno je da se deci u najranijem dobu prenesu sva potrebna znanja u vezi saobraćaja, da bi se ta znanja proširivala tokom školovanja.

- Po planu i programu imaju predmet "Bezbednost u saobraćaju". Akcenat stavljamo na realne situacije i probleme u saobraćaju - istakla je Ivana Pejčić iz Mašinske škole Pančevo.

Tokom prošle godine, u Pančevu nijedno dete nije stradalo u saobraćajnim nezgodama, ali je, prema rečima Srđana Polovine iz gradskog Odeljenja za saobraćaj, bilo povređene dece.

- Statistika za stradale u saobraćaju je takva da nemamo poginulih mlađih od 15 godina. Ali uvek se javljaju i saobraćajne nezgode sa povređenim licima. Želimo da nastavimo trend da nema poginule dece, a da se smanji broj povređenih na najmanju moguću meru - objasnio je Srđan Polovina iz Odeljenja za saobraćaj.

Deca su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. Ako ih mi kao stariji ne naučimo i ne pokažemo om šta je ispravno dok su mali, stečene navike se veoma teško menjaju.