Vršcu 20 miliona za likvidnost

PANČEVO, 28. decembar 2017. (TV Pančevo) – Među 79 lokalnih samouprava koje su dobile novac iz tekuće budžetske rezerve Republike Srbije je i Grad Vršac, koji je za održavanje likvidnosti dobio 20 miliona dinara. Novac će, prema rečima gradonačelnice, Dragane Mitrović, biti iskorišćen uglavnom za plaćanje usluga izvođačima radova na raščišćavanju teritorije koja je letos bila poplavljena.

Ministarstvo finansija Republike Srbije odobrilo je isplatu 20 miliona dinara Gradu Vršcu za održavanje tekuće likvidnosti. Letos su teritoriju Vršca i nekoliko okolnih naselja zadesile poplave, pa je, zbog svih intervencija koje su u tom periodu urađene, došlo i do većeg troška iz gradskog budžeta, objašnjava gradonačelnica Vršca.

- Sva sredstva grad je usmerio kako za otklanjanje štete nastale usled poplava, tako i za prevenciju da se to ne bi ponovo dogodilo. Ministarstvo finansija je uvažilo naš zahtev i odobrilo 20 miliona za izvršavanje obaveza prema raznim izvođačima i za plaćanje ostalih preuzetih obaveza, i na taj način pokazalo da vodi brigu o lokalnim samoupravama, i da smo im ravnopravan partner u održavanju tekuće likvidnosti i u planiranju javnih finansija - objašnjava Dragana Mitrović, gradonačelnica Vršca.

Dragana Mitrović kaže i da je budžet Vršca za ovu godinu bio veoma dobro isplaniran, i da bi grad godinu dobro završio, da nije bilo nepredviđenih troškova usled vanrednih okolnosti. U sledećoj godini biće završeni svi projekti koji su započeti u ovoj godini, a jedan od prioriteta biće i stvaranje dobrog ambijenta za privlačenje domaćih i stranih investicija, istakla je gradonačelnica Vršca.