Vodovod na Novoseljanskom na pokrajinskom konkursu

PANČEVO, 3. jul 2018. (TV Pančevo) – Na sednici Gradskog veća usvojen predlog učešća grada Pančeva na Javnom konkursu uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine za Izgradnju dela vodovodne mreže duž Novoseljanskog puta. Manifestacija 19 moto skup proglašena za gradsku manifestaciju.

Na sednici Gradskog veća jednoglasno usvojena odluka Javno komunalnog preduzeća „ Grejanje“koje je u 2017 godini ostvarilo neraspoređenju dobit da deo sredstava bude uplaćen u buđžet grada.Dok Komunalno preduzeće BNS Bnatsko Novo selo iako je iskzalo dobitak po završnom računu dobit neće uplatiti u buđžet.

Prema godišnjem finansijskom izveštaju JKP Grejanja za 2017 godinu neraspoređenu dobit 100 miliona i 302 hiljade , rasodelu vršimo na sledeći način 5o posto u budžet grada Pančeva , što iznosi 50 miliona i 151 hiljadu dinara a od presotalih 50 posto formiraju se statutarne rezreve preduzeća.

Iskazali su dobit od 1 milion 37 hiljada 121 dinar neće uplatiti u budžet grada koriste pravo po zakonu o budžetu Republike Srbije kada dobit mogu da koriste za investiranje u osnovna sredstva.

Članovi Gradskog veća na sednici usvojili nacrt odluke o ekonomskoj najnižoj ceni po kojoj se taksi predlog putnika mora obavljati na teritoriji grada Pančeva.Takođe je podržan predlog učešća grada Pančeva na Javnom konkursu uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine za Izgradnju dela vodovodne mreže duž Novoseljanskog puta.

Cilj projekta je da druga faza radova bude realizovana a vrednost zajedno sa PDV-m je 5 miliona 297 hiljada .Grad će obezbediti jedan deo sredstava 16 posto sredstava tako da predlažemo da grad iz budžeta grada Pančeva izdvoji 881hiljadu dinara Uprava za kapitalna ulaganja 4 miliona 409,383 dinara.

Odlukom gradskih većnika 19 Međunarodni moto skup proglašen je gradskom manifestacijom.