Voda za piće u Pančevu izuzetnog kvaliteta

PANČEVO, 30. jul 2018. (TV Pančevo) – Voda za piće u Pančevu je izuzetnog kvaliteta a snabdevenost domaćinstava i privrednih subjekata nije ugrožena ni tokom leta, iako je dostignut broj od 7.000 korisnika sa tendencijom rasta priključivanjem pojedinih naselja na vodovodnu mrežu – potvrdio je za RTV Pančevo Mišo Marković, član Gradskog veća za stambeno komunalne poslove i saobraćaj.

Korisnici usluga JKP Vodovod i kanalizacije mogu da budu spokojni što se tiče kvaliteta i snabdevenosti vodom. Ispravnost vode za piće u Pančevu je na zavidnom nivou.

Povećana potrošnja vode tokom leta neće ugroziti snabdevenost domaćinstava i privrednih subjekata.

Od 2015. godine, broj priključaka na Gradski vodovod u Pančevu uvećan je za 10 %.

Samo tokom prošle godine, lokalna samouprava u Pančevu investirala je više od 5 miliona evra u vodovod i kanalizacione mreže.