Veće: Cene nepokretnosti, "Ponjavica", otpremnine u ATP-u

PANČEVO, 2. novembar 2017. (TV Pančevo) – Na 122. sednici Gradskog veća na dnevnom redu bilo je sedam tačaka. Usvojen je Nacrt odluke o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar-septembar 2017. godine.

Na Gradskom veću usvojen je i Nacrt odluke o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2017. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone. Na osnovu Zakona o porezima na imovinu, obaveza lokalne samouprave je da do kraja novembra donese sve odluke potrebne za otuđivanje poreza na imovinu za narednu godinu, rekla je Milica Marjanović iz Sekretarijata za poresku administraciju.

- Zakon kaže da se prosečne cene kvadratnog metra za otuđivanje poreza na imovinu izračunavaju na osnovu tri prometa, na osnovu ugovora overenih kod javnih beležnika. Kada nemamo tri prometa, nemamo prosečnu cenu, zakon kaže da se onda za određene zone izračunava cena kvadratnog metra na osnovu cena kvadratnog metra za ekstra zonu, odnosno prvu zonu, i zavisno od zone u kojoj se nepokretnost nalazi, umanji se određenim koeficijentom.

U ekstra zoni cene kvadratnog metra po vrstama nepokretnosti bile su za građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište 3.500 dinara. Te cene su dobijene od Republičke poreske uprave u ove tri zone jer prometa nije bilo u poslednjih pet godina - kaže Marjanović.

- Kada se radi o stanovima, prosečna cena u ekstra zoni bila je za utvrđivanje poreza za 2017. godinu 80.494,70; kuće za stanovanje 59.584,75; poslovne zgrade i drugi građevinski objekti nadzemni i podzemni koji služe za obavljanje delatnosti 50.493,97 i garaže i garažna mesta 34.114,32 dinara.

Usvojen je Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Izmenu Godišnjeg programa upravljanja Parkom prirode "Ponjavica" za 2017. godinu, kao i Predlog zaključka kojim se prihvata šest ugovora o pristupanju dugu za objekat u Zmaj Jove Jovanovića broj šest. Radi se o nabavkama koje je zaključilo Javno preduzeće "Direkcija" za održavanje objekta, s obzirom da je taj objekat sada u nadležnosti Gradske uprave, predloženi su ugovori o pristupanju duga. Ugovori važe do kraja 2017. godine, kaže Enisa Agović Hoti, sekretar Sekretarijata za finansije.

Usvojen je i Predlog zaključka u vezi sa primenom Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji zahtevaju plaćanje u više godine i oblasti socijalne i dečje zaštite, kao i Predlog zaključka za davanje saglasnosti u vezi sa zaduženjem po kratkoročnom namenskom kreditu za isplatu otpremnina za viškove zaposlenih JKP-a za prevoz putnika "Auto-transport Pančevo".