Uz pomoć Grada nova fasada na školi "Mara Mandić"

PANČEVO, 17. jun 2018. (TV Pančevo) – Zahvaljujući podršci uprave Grada, završena je fasada na školi "Mara Mandić" u Pančevu. Školu su posetile mr Tanja Božić, članica gradskog veća za obrazovanje, i Ljubica Cvetanović, šef Odeljenja za osnovno i srednje obrazovanje u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja.

Uprava Pančeva obezbedila je sredstva za završetak fasade na školi "Mara Mandić" u Pančevu, obrazovnoj ustanovi za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju. Zahvaljujući za podršku Gradu, direktor škole istakao je da nova fasada nije samo estetski značajna za ovu obrazovnu ustanovu.

Školu "Mara Mandić" posetile su Tanja Božić, članica gradskog veća za obrazovanje, i Ljubica Cvetanović, šef Odeljenja za osnovno i srednje obrazovanje u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja.

Direktor škole je istakao da je saradnja sa Gradom značajno unapređena poslednjih nekoliko godina i podsetio da je Uprava Pančeva prošle godine obezbedila sredstva za izvođenje kompletnih radova u dnevnom boravku koji je, usled dotrajalosti plafona, bio u lošem stanju i nebezbedan za decu.

Osnovnu i srednju školu "Mara Mandić", koja je prošle godine obeležila pola veka rada svake školske godine prosečno pohađa oko 200 učenika .