Uz pomoć Grada do priključka na gas

PANČEVO, 9. maj 2017. (TV Pančevo) – Grad će sa 50 hiljada dinara pomoći građanima koji se odluče da kao energent za grejanje koriste gas. Za ovu namenu je u budžetu odvojeno 2 miliona dinara. Refundaciju će moći da traže svi koji se tokom 2017. godine priključe na distributivnu mrežu koja je u vlasništvu JP „Srbijagasa“. Poziv važi do 15. decembra ili do utroška opredeljenih sredstva.

Strategijom razvoja grada, jedan od prioriteta je smanjenje aerozagađenja nastalog povećanim koncentracijama suspendovanih čestica i čađi, koje nastaju korišćenjem individualnih ložišta. Kako bi se stiglo do tog cilja, u budžetu grada namenjenom za zaštitu životne sredine obezbeđeno je 2 miliona dinara. Građani koji se tokom 2017. godine priključe na distributivnu gasnu mrežu čiji je vlasnik JP „Srbijagas“ dobiće refundaciju u fiksnom iznosu od 50 hiljada dinara, kaže Katarina Banjai, članica Gradskog veća zadužena za ekologiju. Poziv važi za građane Gornjeg grada, Strelišta, Starog Tamiša, Vojlovice, Topole, dela Mise i dela centra grada.

- Jedini uslov za prijavu na ovaj javni poziv je da sa JP „Srbijagas“ potpišu ugovor o priključenju na distributivnu mrežu i da uplate potrebna sredstva za kupovinu tipskog gasnog priključka. Nakon toga mogu se obratiti gradu za refundiranje dela sredstava utrošenih u te svrhe, nakon čega će sa gradom zaključiti ugovor i na tekući račun će im biti uplaćeno 50 hiljada dinara – objasnila je gradska većnica Katarina Banjai.

Grad je i prošle godine, ali samo za stanovnike Vojlovice, otvarao sličan program subvencionisanja priključenja na gas. Odziv je bio mali. Za grejanje pojedini Vojlovčani gas koriste od 2014. godine. Sedamdesetsedmogošnja, Marija Šarai, iz Janošikove ulice jedna je od prvih koja se priključima na gasnu mrežu i odlučila da drva zameni gasom. Za grejanje je tokom zime, kako kaže, trošila oko 8 metara drva, dodatan motiv bilo je to što joj je sve teže bilo da loži peć.

- Kada je bilo mnogo hladno, u januaru za ceo mesec, sam platila 6300 dinara. Unazad za novembar i decembar, platila sam 9 hiljada dinara, za dva meseca. Što se kućnog budžeta tiče, i jeste i nije skupo. Za jednu penziju od 9 hiljada dinara, je mnogo. Ali ako uzmem da je metar drva 8 hiljada dinara, onda nije mnogo, objašnjava ova Vojlovčanka.

Dobra iskustva sa gasom kao energentom uticala su i na Dragana Kosanića iz Janošikove 158, da se priključi na mrežu. Osim za grejanje, gas koristi za kuvanje, ali i grejanje sanitarne vode u kući.

- Zašto koristim gas? Evo tri godine ga koristim u Vojlovici, zadovoljan sam sa isporukama gas. Nemam ostave, ne moram da unosim drva ili ugalj. Koliko potrošimo toliko platimo. U suštini, zbog svega toga, mi smo zadovoljni, kaže Kosanić.

U budžetu za ovu godinu opredeljeno je 2 miliona za refundaciju odnosno pomoć građanima koji se odluče da uvedu gas u kuće. To znači da se 40 naših sugrađana uz pomoć grada može priključiti na gasnu mrežu. Poziv je otvoren do 15. decembra ili do utroška sredstava. Dodatne informacije mogu se naći na sajtu grada ili se dobiti u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.