Uvećanje sredstava u budžetu

PANČEVO, 9. jul 2017. (TV Pančevo) – Gradski budžet za 2017. godinu, nakon prvog rebalansa trebalo bi da bude uvećan za 172 miliona dinara i iznosiće 5 milijardi i 897 miliona dinara. Na uvećanje sredstava uticali su transferi iz pokrajine i republike, kao i prihodi od poreza na imovinu, prenos apsolutnih prava, kao i porez na zarade.

Najveći deo sredstava koji je trebalo preneti iz prošle godine u ovogodišnji budžet već je bio ukalkulisan, kaže Predrag Živković, zamenik gradonačelnika koji je zadužen i za gradske finasije. Zbog toga nije bilo potrebe za rebalanskom budžeta. Ovaj rebalans rezultat je veće naplate poreza na imovinu, prenosa apsolutnih prava, kao i poreza na zarade, ekološke takse. Pored tih sredstava stigao je novac iz pokrajine i republike za projekte sa kojima je grad konkurisao, kaže Živković.

- AP Vojvodine, republike i međunarodnih organizacija iznos od 82 miliona dinara. Tekući transferi AP Vojvodine, dobili smo 19,5 miliona za tartske puteve, 2 ugovora o nastavku izgradnje kanalizacije u Jabuci i Ivanovu po 19 i po miliona dinara i jedan IPA projekat – Hala sportova povećanje energetske efikasnosti, 11 miliona, koji radimo sa partnerom iz Rumunije. Sve što sam naveo ukupno čini 172 miliona dinara za koliko se uvećavaju sredstva u I rebalansu - objasnio je Predrag Živković zamenik gradonačelnika.

Na rashodnoj strani su uglavnom urađene prenamene, kaže Živković. Dodatna sredstva dobili su Mladost, Zelenilo, ATP i PU „Dečja radost“.

- Ono što želim da napomenem je da smo za JKP "Mladost", obezbedili 10 miliona za porez na imovinu, a to se vraća u budžet jer je to izvorni prohod. Za JKP „Zelenilo“ za redovne aktivnosti 12,5 miliona. PDV za 2 investicije u jabuci i Ivanovu u iznosu od 9 i po miliona dinara i poziciju koja se odnosi na tužbe roditelja PU „Dečja radost“ jer je 50 miliona gotovo potrošeno. Procena je da je potrebno obezbediti još 20 miliona dinara do kraja godine - dodao je Predrag Živković.

Rebalans budžeta prati i izmena odluke o kreditnom zaduženju iz 2015., 2016. i 2017. godine. Ovim rebalansom podvlači se crta za kredit iz 2015. godine, kaže Živković, jer je ostalo da se do kraja godine plati još oko 30 miliona dinara. Kredit iz 2016. godine u iznosu od 540 miliona, umanjen je za 7 miliona dinara, a i izveštaji o nekim investicijama pokazuju da su ostvarene uštede u iznosu od 54 miliona dinara, koje će biti usmerene na neke druge investicije, dodaje Živković.

Kod kredita koji je uzet 2017. godine došlo je samo do promena u opisu pozicija. O rebalansu gradskog budžeta odbornici Skupštine grada trebalo bi da raspravljaju na sednici loklanog parlamenta koja je zakazana za četvrtak 13. jula.