Uvećan gradski budžet

PANČEVO, 7. jul 2017. (TV Pančevo) – Gradsko veće je usvojilo prvi rebalans gradskog budžeta za 2017. godinu. Gradski budžet uvećan je za 172 miliona dinara i nakon ovog rebalnsa biće 5 milijardi i 897 miliona dinara. Deo novca iz rebalansa namenjen je javno komunalnim preduzećima “Zelenilo”, ATP i “Mladost”, a PU “Dečja radost” dobiće 20 miliona dinara, kako bi se izmirili dugovi prema roditeljima koji su uslugu ove ustanove platili više.

Osnov za prvi ovogodišnji rebalans su veći prihodi ostvareni od poreza na imovinu, poreza na prenos apsolutnih prava kao i poreza na zarade. Veći priliv od planiranog je i od ekološke takse, ukupno je to oko 55 miliona dinara, kazao Predrag Živković, zamenik gradonačelnika, koji je zadužen i za finasije. U ovaj rebalans uključena su i sredstva koja su dobijena od Pokrajine i Republike. Od Pokrajine 23miliona za atarske puteve, 37 miliona dinara za izgradnju kanalizacije u Jabuci i Ivanovu, kao i 17 miliona za sprovođenje IPA programa prekogranične saradnje kojim je predviđeno podizanje energetske efikasnosti u Hali sportova.

Na rashodnoj strani su uglavnom urađene prenamene, kaže Živković. Dodatna sredstva dobili su “Mladost”, “Zelenilo”, ATP i PU „Dečja radost“.

O prvom ovogodišnjem rebalansu gradskog budžeta odbornici bi trebalo da raspravljaju na sednici koja je prema najavama zakazana za 13. jul. Gradsko veće usvojilo je i javni poziv za uslugu skidanja i otkupa useva, a koji se nalaze na uzurpiranom državnom poljoprivrednom zemljištu.