Usvojeni Programi rada ustanova kulture

PANČEVO, 14. mart 2017. (TV Pančevo) – Gradsko veće usvojilo je Programe rada i finansijske planove ustanova kulture u gradu i selima. Ustanove kulture ove godine planiraju da za svoje programe potroše isto novca koliko i prošle godine, s tim da pojedine ustanove, poput Kulturnog centra najvaljuju bogatiju ponudu, pre svega kada je reč o pozorišnim predstavama i filmskim projekcijama.

Kulturni centar ove godine planira da organizuje više pozorišnih predstava i filmskih projekcija, a Dom omladine najavljuje još više muzičkih programa. U Narodnom muzeju, između ostalog, planiraju konzervaciju sata na fasadi, Zavod za zaštitu spomenika kulture najavljuje sanaciju i konzervaciju kompleksa Stratište. Bibioteka i dalje ima problem sa prostorom za smeštaj knjiga, a Istorijski arhiv sa prostorm za arhivsku građu.

Seoki domove kulture takođe imaju ambiciozne planove koje planiraju da ostvare uz isti utršak novca kao i prošle godine. Tako na primer Dom kulture u Bnatskom Novom selu planira gostovanje svog orkestra u Italiji, Francuskoj i Španiji, i to o trošku domaćina koji su ih pozvali.