Usvojen predlog korišćenja poljoprivrednog zemljišta

PANČEVO, 12. april 2018. (TV Pančevo) – Gradski većnici usvojili su, prvi na teritoriji Vojvodine, predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta.

Na 160. sednici Gradskog veća, usvojen je predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Pančeva, inače, prvi u Vojvodini.

Predlog programa Uprave Pančeva za 2018. i 2019. agroekonomsku godinu, verifikovalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zakonom je predviđeno da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, na osnovu odluke nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, odnosno, Gradsko veća, koristi prema različitim kriterijumima u skladu sa godišnjim programom. Prema rečima Zorica Repac, radna grupa uradila je ogroman posao imajući u vidu brojne prepreke kao što su nova softverska rešenja, neuređeno pravo svojine i prava korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta.

Grad Pančevo upravlja sa oko 18.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Projektuje se da će, nakon raspisivanja javne licitacije za 2018. i 2019. biti više od 1500 javnih nadmetanja, što je tri puta više nego u prethodnim godinama.