Usvojen plan detaljne regulacije za dvostruki 110 kilovoltni dalekovod

PANČEVO, 7. mart 2017. (TV Pančevo) – Gradsko veće usvojilo je i uputilo Skupštini grada na usvajanje Plan detaljne regulacije za dvostruki 110 kilovoltni dalekovod, koji bi trebalo da omogući priključenje postrojenja „Bela Anta“ kod Dolova na elektroenergetski sistem Srbije. Nakon ovog plana trebalo bi da se usvoji i Plan koji će omogućiti i izgradnju vetrogeneratorskog polja na tom mestu.

Plan detaljne regulacije za dvostruki 110 kilovoltni dalekovod, definiše odakle polazi i gde je mesto priključenja vetrogeneratorskog polja. U tom planu se vidi odakle polazi i dokle stiže dalekovod, kaže Nataša Mitreski, rukovodilac Sektora urbanizma u Direkciji za izgradnju i uređenje grada Pančeva.

- Cilj izrade plana je stvaranje uslova da bi se taj priključak vetrogeneratorskog polja „Bela Anta“ u Dolovu, priključio na elektroenergetski sistem Srbije i omogućio proizvodnju električne energije, što je intencija da se sada što više proizvede – izjavila je Nataša Mitreski iz JP „Direkcija”.

Da bi se dobila građevinska dozvola za izgradnju vetrogeneratorkog polja, potrebno je usvojiti još jedan Plan, koji će sve pecizno definisati, kaže Mitreski.

- Prethodni plan koji je to definisao nije uspeo na najbolji način. Bitno je da se dođe do građevinske dozvole kako bi vetrogeneratori bili postavljeni – dodala je Nataša Mitreski.

Izgradnja vetroparka na ovoj lokaciji može da bude velika šansa za pančevačku privredu, čiji je metalski kompleks ranijih godina, kada se pričalo o tome, pokazivao interesovanje da se uključi u izradu pojedinih delova, ali i u održavanje. Srbija nema vetroparkova, pa ovakva investicija može da bude korisna za edukaciju ali i za turizam.