U budžetu 758 miliona manje

PANČEVO, 20. decembar 2017. (TV Pančevo) – Budžet grada za 2018. godinu planiran je u iznosu od 5 milijardi i 190 miliona dinara, što je za oko 758 milona manje nego što iznosi budžet za 2017. godinu. Predrag Živković, zamenik gradonačelnika, istakao je da se očekuje dobro ostvarenje prihoda od poreza na zarade, naknade za zaštitu životne sredine, dok je manji prihod planiran od zakupa poljoprivrednog zemljišta i prodaje građevinskog zemljišta.

Planirani prihodi u sledećoj godini temelje se uglavnom na prihodima ostvarenim u prvih 11 meseci ove godine, kaže Predrag Živković, zamenik gradonačelnika, koji je zadužen i za finansije. On je istakao i da je dobro i što se porez na zarade ostvaruje bolje nego što je planirano, kao i naknada za zaštitu životne sredine. I pored toga, planirani budžet za 2018. godnu manji je od ovogodišnjeg za oko 758 miliona dinara, zbog toga što je planirano smanjenje prihoda od prodaje građevinskog zemljišta i kapitalnih transfera sa drugih nivoa vlasti, a Grad neće ulaziti ni u novo kreditno zaduženje, kaže Živković.

- Nakon svega navedenog, budžet grada planiran je u iznosu od 5 milijardi i 190 miliona dinara. Dosta je manji jer nema kredita. Saldo je manji. Vrlo verovatno da će biti više prenetih sredstava, ali tu informaciju imaćemo 31. decembra - rekao je Predrag Živković, zamenik gradonačelnika.

Kredit iz 2015. godine više neće biti prikazivan u budžetu za 2018. jer su sva sredstva potrošena. Što se tiče kredita iz 2016. godine, biće izmenjena struktura jer je bilo ušteda na nekim investicijama. Po ovom kreditu, ušteđeno je 46 miliona dinara. Ta sredstva su opredeljena za potamiški kolektor - 44 miliona, i radove na Hali sportova u iznosu od milion i 300 hiljada.

- Kod kredita iz 2017. godine, ono ostaje isto. Ovde ćemo imati promenu strukture kod investicije Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Banatskom Novom Selu, izvođenje radova na sanaciji kotlarnice, sredstva se umanjuju za 2 miliona dinara. Isto tako i kod Ekonomsko-trgovačke škole „Paja Marganović“. Reč je o investiciji izrade projektno-tehničke dokumentacije za izradu protivpožarnog stepeništa. Iznos se umanjuje za 700 hiljada dinara. A ova sredstva zbirno opredeljuju se za novu investiciju, a to je Hala sportova „Bagremar“, izrada tehničke dokumentacije - kazao je Živković.

Gradsko veće usvojilo je i izmene finansijskih planova mesnih zajednica Banatsko Novo Selo, Banatski Brestovac, Kotež, Tesla i Gornji grad. Data je i saglasnost na izmene programa poslovanja JKP-a „Higijena“ i JKP-a „Starčevac“, kao i na izmene finansijskog poslovaja više ustanova kulture čiji je osnivač Grad.