Treća rata poreza 14. avgusta

PANČEVO, 13. avgust 2018. (TV Pančevo) – Treća rata poreza na imovinu fizičkih lica za ovu godinu dospeva na naplatu u utorak, 14. avgusta. Uplatnice sa iznosom duga su odštampane i dostavljene obveznicima na kućne adrese, saopšteno je iz Sekretarijata za poresku administraciju grada Pančeva.

U utorak, 14. avgusta, dospeva na naplatu treća rata poreza na imovinu, na osnovu rešenja koje su poreski obveznici dobili još početkom godine, pa iz Sekretarijata za poresku administraciju Grada Pančeva stiže apel da se poreske obaveze izmire, kako poreski obveznici ne bi plaćali kamate.

Poreski obveznici koji su dužnici po osnovu poreza na imovinu i drugih izvornih prihoda, a podneli su zahtev, dobili rešenje da plate na rate, moraju da izmire obaveze ili ispadaju iz reprograma.

Mоle se оbveznici da blagоvremenо izmire svоje оbaveze, kakо bi izbegli оbračunavanje i plaćanje kamate kaо i pоkretanje prekršajnоg pоstupaka i pоstupka prinudne naplate.