Stambeno zbrinjavanje raseljenih sa KiM

PANČEVO, 29. oktobar 2017. (TV Pančevo) – U okviru Regionalnog stambenog programa zbrinjavanja izbeglica i raseljenih lica sa Kosova, Grad Pančevo sprovodi više programa. Trenutno je aktuelan program 2, u okviru kojeg se dodeljuje građevinski materijal u vrednosti od 126 hiljada evra.

Regionalnim stambenim programom za zbrinjavanje izbeglica i raseljenih lica sa Kosova biće obezbeđeno preko 50 porodica sa teriotorije grada Pančeva. Program se realizuje kroz nekoliko faza, a sada je pri kraju RH2 i raspodela građevinskog materijala. Njegova vrednost iznosi 126 hiljada evra, rekao je Milenko Čučković, većnik zadužen za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja.

Za raseljena lica koja imaju kuće u svom vlasništvu trenutno je aktuelan program RH4. Započeta je prva etapa njegove realizacije, tj. dodela građevinskog materijala. Pored ovog, sprovode se i ostali programi za raseljena i izbegla lica.

Grad ovog puta nije učestvovao u programu zato što nije bilo potrebno.

Sredstva su obezbeđena preko Donatorske konferencije, i kako Grad dobije određenu sumu novca, tako se otvaraju novi programi, objasnio je Čučković.