Sporazum o saradnji Pančeva i Japana

PANČEVO, 6. mart 2014. (TV Pančevo) – Danas je u Gradskoj upravi potpisan sporazum sa japanskom Agencijom za međunarodnu saradnju i Hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu o tehničkoj saradnji u okviru projekta za podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u celoj Srbiji. Sporazumom je predviđeno da se ispitivanja zagađenosti zemljišta vrše južno od industrijske zone.

U saradnji sa Hemijskim fakultetom iz Beograda i japanskom Agencijom za međunarodnu saradnju, južno od industrijske zone će se ispitivati kvalitet zemljišta. Ovo je izuzetno važno jer će nakon ovog istraživanja biti poznato u kom procentu je zagađeno zemljiše i koliko to utiče na živtonu sredinu u Pančevu, ali i na Dunav. Tačne lokacije predviđene za istraživanje biće naknadno određene.

- Pančevcima i meni kao gradonačelniku ovo je bitno i značajno kako bi zaokružili priču i da konkretno i tačno znamo, ne samo šta se dešava u vazduhu, već i da znamo da li je i u kojoj meri je zemljište eventualno zagađeno. Tačne lokacije gde ćemo vršiti analize i ispitivanja dogovorićemo se u narednom periodu. Nama je ovo veoma značajno i zahvalni smo na tome, rekao je Pavle Radanov, gradonačelnik.

- Nadam se da i mi možemo da iskoristimo i podelimo informacije koje budemo dobili iz Srbije, a da ih nakon toga promenimo i kod nas. Očekujem da ćemo kroz ovaj projekat dobiti dobre informacije i da ih praktično iskoristimo za dalji rad i saradnju, rekao je Tošija Abe iz japanske Kancelarije za međunarodnu saradnju.

Prema sporazumu, Hemijski fakultet će dobiti neophodnu opremu koja u regionu ne postoji, a koja će poslužiti za ispitivanje sastava zemljišta na prisustvo dugotrajnih zagađujućih organskih materija, pesticida i drugih materija. Pančevo dobija, uz vlasništvo nad analizama u trogodišnjem periodu, i obuku predstavnika lokalne samouprave i stručnjaka sa teritorije Grada Pančeva i u Srbiji i u Japanu.

- Zagađenje koje je došlo u zemljište u regionu koji se naslanja na obalu Dunava, industijske zone u Pančevu, je posledica zastarele tehnologije, NATO bombardovanja. 200 hiljada kubnih metara naftnih rezervoara je uništeno. Mnogo toga je sagorelo, ali je veliki deo završio u zemljištu. Podatke koje ćemo dobiti dragoceni su za planiranje aktivnosti u tom delu, rekao je Vladimir Delja, član Gradskog veća.

- U borbi za zaštitu životne sredine važne su dve stvari. Prvo, edukacija na dva nivoa - edukacija dece, omladine, studenata da bi smo podigli nivo ekološke svesti u Srbiji, koji je glavni uzročnik lošeg stanja, kao i edukacija profesionalaca, rekao je prof. dr Branimir Jovančević sa Hemijskog fakulteta Beogradskog univerziteta.

Pančevo je u poslednjih nekoliko godina ispitivalo zagađenost podzemnih voda u blizini „južne industrijske zone“. Realizacija ovog sporazuma, obuka kadrova i nabavka opreme omogućiće da se ispitaju dugoročni uticaji zagađujućih materija na području industrijske zone.