Skupština usvojila rebalans budžeta

 

PANČEVO, 13. jul 2017. (TV Pančevo) – Odbornici Skupštine grada usvojili su prvi rebalans gradskog budžeta. Gradski budžet uvećan je za 172 miliona dinara i sada iznosi oko 5 milijardi i 900 miliona. Skupština je i za direktora JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva“ imenovala Maju Vitman, Današnje zasedanje su napustili opozicioni odbornici, nezadovoljni zbog predloga dopunskih tačaka i što njihovi predlozi nisu uvršteni u dnevni red.

Predlozi samostalnog opozicionog odbornika Olivera Petkovića da se formiraju skupštinska tela koja bi se bavila rešavanjem pitanja Apoteke, kao i informisanjem u gradu, te da se raspravlja o korišćenju javnih prostora i stalnim skupštinskim telima, kišnoj kanalizaciji u naselju Mladost, kao i da se skinu sve dopunske tačke za današnju Skupštinu nisu dobili potrebnu većinu. Nezadovoljni zbog toga, opozicioni odbornici napustili su skupštinsko zasedanje. Na predloge za proširenje dnevnog reda reagovao je gradonačelnik Saša Pavlov, koji je kazao da ti predlozi opozicije služe samo za politiku, jer nije moguće da se reše za godinu dana, kao što je kišna kanalizacija, a da Skupštinsko telo ne može da se bavi nečim što je regulisano zakonom, kao što je raspodela sredstava za medijsko informisanje. Što se tiče Apoteke, Pavlov kaže da je lokalna samouprava u stalom kontaktu sa zaposlenima preko rukovodstva.

- Milslim da je besmisleno da se Skupštinski odbor bavi ovakvim pitanjima. Mi smo se bavili godinu i po dve, više nego je jasno i pokazuje izveštaj državnog revizora, da problem, kazaću apoteka, se rešava se na nivou nadleržnih ministarstva. Pre svega zdravlja, a onda finansija, uprave i lokalne smaouprave. Onda je na nama na lokalu da realizujemo. Formiranje Skupštinskog tela, bi bila politizacija ovakvog pitanja. da bi se ovakvo pitanje rešilo na korist, pre svega naših zaposlenih sugrađana u Apoteci a onda i same Apoteke terba da se rešava na nivou stručnosti i znanja a ne vođenj apolitike – rekao je Saša Pavlov, gradonačelnik.

Što se tiče dodatnih tačaka dnevnog reda, koje su predlog Gradskog veća, Pavlov kaže da su u pitanju izmene planova javnih i javnih komunalnih preduzeća koje su posledica rebalansa gradskog budžeta.

- Nije trebalo puno vremena da vide kakve su izmene u pitanju. Izmene su prouzrokovane rebalanskom budžeta. Ništa novo u tim promenama nema osim onog što je usvojeno na početku godine. Osim deo i to za JKP, na koje se odnosi rebalans. Bilo je potrebno 10 minuta jer jasno piše koje su promene – objasnio je Pavlov.

Na napuštanje skupštinskog zasedanja od strane opozicije reagovao je i Željko Sušec, šef odborničke grupe SNS-a, koji je kazao da je napuštanje sednice način da opozicija skrene pažnju na sebe, jer, kako kaže, nema nikakav program.

- Ovo je pozorišna predstava opozicije. Jedna stvar je jako bitna koju građani moraju da znaju. Svako od odbornika proma odbornički dodatak u iznosu 13.960 dinara. Još ni jedan od tih kritizera, koji je predstavljaju da ih je narod birao, nije vratio odborničku apanažu, nego je svi redovno podižu. Ovo je predmet za neko dalje razmišljanje da li odbornička apanaža treba da bude fiksna ili po sukpštisnkom zasedanju. Videlo smo i da se pojedini opozicioni odbornici smao potpišu i napuste zasedanje i ne učestvuju u plenumu, ne daju sugestije, odnosno ne učestvuju u Skupštinskom radu, zašto su birani. To narod morada zna. Oni kritikuju SNS da ne razmišlja o narodu, a vidi se kako opozicioni odbornici razmišljaju – pojasnio je Željko Sušec šef odborničke grupe SNS-a.

U prvi ovogodišnji rebalans gradskog budžeta uključena su sredstva koja su dobijena od pokrajine i republike - od pokrajine 23 miliona za atarske puteve, 37 miliona dinara za izgradnju kanalizacije u Jabuci i Ivanovu, od republike stigla su sredstva za kupovinu seoskih kuća namenjenih izbelicama u iznosu od 19 miliona, kao i 16 miliona dinara za sprovođenje IPA programa prekogranične saradnje kojim je predviđeno podizanje energetske efikasnosti u Hali sportova. Osnov za rebalans su veći prohodi ostvareni od poreza na prenos apsolutnih prava, poreza na zarade, kao i poreza na imovinu.

- Ove godine uključili mso u budžet 800 miliona. Ostalo je još 43 miliona klasičnih prihoda i 5 miliona i 900 hiljada koje se odnose na prohode indirektnih korisnika. Konkretno centra za kulturu, Nakon sprovedenih korekcija ukupno povećanje budžeta iznosi 172 miliona dinara, a budžet 5 milijardi i 900 miliona dinara – objasnio je Predrag Živković, zamenik gradonačelnika.

Budžet, kada je pravljen, dobro je projektovan, što se vidi po tome da se prvi rebalans radi u julu, kazao je Željko Sušec, šef odborničke grupe SNS-a.

Ovo je prvi put da se „nulti“ rebalans radi u sednom mesecu koji je već skoro na kraju. Za razliku kako je to bilo nekada da već u martu, ili februaru, imamo rebalans. Nekada je bilo da do kraja budžetske godine imamo 4,5, pa i više rebalansa. Ne smemo da zaboravimo da je SNS preuzela odgovornost 2012. godine sa svojim koalicionim partnerima, prijateljima. Da smo preuzeli kreditno pezadužen grad – rekao je Željko Sušec, šef odborničke grupe SNS-a.

Odbornici Skupštine grada na mesto direktora JP-a „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva“ imenovali su Maju Vitman, koja je do sada bila vršilac dužnosti direktora u ovom preduzeću. Usvojene su i odluke o kreditnom zaduženju Grada za 2015, 2016. i 2017. godinu, kao i izveštaji o stanju životne sredine i bezbednosti saobraćaja na teritoriji Pančeva.