Severna poslovna zona - razvojni prioritet Grada

PANČEVO, 30. januar 2018. (TV Pančevo) – Gradsko veće uputilo je predlog Skuštini grada da parcele u Severnoj poslovnoj zoni, postanu razvojni prioritet grada. Ako Skupština usvoji ovaj predlog, uputiće se zahtev Vladi Srbije, nakon čije bi se odluke, bez naknade izvršila konverzija zemljišta, iz poljoprivrednog u gradsko građevinsko zemljište, koje bi se ponudilo potencijalnim investitorima.

Dolazak potencijalnih investitora u Severnu poslovnu zonu omogućio bi veće zapošljavanje i porast bruto proizvoda, što nije značajno samo za Pančevo, već i za region pa time i Srbiju. Kako bi se stvorili uslovi za izgradnju objekata potrebno je uraditi konverziju zemljišta koje se sada vodi kao poljoprivredno, a ne gradsko građevinsko i platiti naknadu za to. Naknadu može platiti lokalna samouprava ali i potencijalni investitor. Ali postoji mogućnost ukoliko Vlada Srbije prohvati predlog da se konverzija uradi i bez naknade.

- Mnogo je principijelnije da to uradi lokalna samouprava. Investitoru treba da se da gradsko građevinsko zemljište. Ne bi on trebao da se bavi konverzijom. Druga stvar Vlada Srbije, je ostavila instrument da ono što lokalna samouprava proglasi od interesa za ekonomski razvoj eventualno i republika može da razmotri da li to ima značaja za razvoj Srbiju. Na naše veliko imajući u vidu najave nekih investitora, koji bi došli u Pančevo u narednom periodu sigurno su od značaja za Srbiju - rekao je Saša Pavlov.

Gradsko veće usvojilo je i informaciju o tome kakvi su efekti borbe protiv uzurpiranja državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016/2017 agrarnoj godini. Vodilo se računa o svakoj površini koja je bila uzurpirana, i sve je to dalo efekte, kaže Zorica Repac, članica Gradskog veća zadužena za poljoprivredu.

- Te 2016. godine, mi smo u legalne tokove stavili 7000 hektara, a sa ponosom mogu da kažem da je 2017. godine to bilo 32 hektara - izjavila je Zorica Repac.

Usvojena je odluka da Grad sa projektom rekonstrukcije Narodnog muzeja u Pančevu, I faza, učestviuje na konkursu „Grad u fokusu“ koji je raspisalo Ministarstvo kulture.