Sedam i po miliona dinara iz budžeta za udžbenike učenika romske nacionalnosti

PANČEVO, 26. avgust 2018. (TV Pančevo) – Ove godine Grad Pančevo izdvojio je oko 7 i po miliona dinara kako bi se kupili udžbenici za 650 učenika romske nacinalnosti i nagradili sa 4000 dinara učenike koji su završili školsku godinu sa vrlo dobrim i odličnim uspehom. Cilj je da se unapredi sistem obrazovanja Roma u Pančevu.

U okvriu lokalnog Akcionog plana društvene integracije Roma Grad Pančevo je budžetom ove godine opredelio preko 7 i po miliona dinara za unapređenje obrazovanja Roma, kaže Milenko Čučković, član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne politike, rada i zapošljavanja. Sredstva su izdvojena za kupovinu udžbenika i za nagrade najboljima.

Pava Novakov Čabrilovski, koordinatorka za romska pitanja Gradske uprave kaže da je veoma važno da Romi idu u škole kako bi im se poboljšao položaj.

Pored sredstava za učenike, Grad je izdvojio i sredstva za Rome koji nisu još izvadili lične karte.

&feature=youtu.be

Nagrade đacima koji su bili vrlo dobri i odlični biće uručene početkom školske godine, kako bi mogli da nabave školsku opremu za predstojeću školsku godinu.