Romima u Pančevu podrška Grada

PANČEVO, 21. april 2018. (TV Pančevo) – U Gradskoj upravi Pančeva u organizaciji IMPLUS obeležen je dan Roma okruglim stolom o ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja.

Problemi Roma su mnogobrojini. Postoje pomaci u oblasti obrazovanja i zapošljavanja, ali na tome treba još mnogo raditi. Grad Pančevo daje ogroman doprinos kada je u pitanju romska zajednica, istakla je Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica.

Grad Pančevo ima izrađenu strategiju vezanu za pitanje roma s jedne strane, a sa druge, ima lokalni akcioni plan za izdvajanje iz budžeta grada. Izdvojeno je oko 7 milina dinara.

Pava Novakov Čabrilovski, koordinatorka za romska pitanja i članica Udruženja "Implus", istakla je da je ovo udruženje prvi put dobilo podršku AP Vojvodine i njihove turističke organizacije, kao i podršku Pokrajinske vlade i sekretarijata za obrazovanje.

Svetski dan Roma obelžava se 8. aprila, a u Pančevu je ove godine zbog uskršnjih praznika proslavljen nešto kasnije.