Radovi na Bavaništanskom putu u toku

PANČEVO, 18. jun 2017. (TV Pančevo) – Radovi na izgradnji kanalizacione mreže duž Bavaništanskog puta odvijaju se predviđenom dinamikom. Do sada je kanalizacija urađena na nešto više od 1 kilometra. Izgradnju ove kanalizacione mreže finasira Ministarsvo pravde, jer je predviđeno da se na ovu kanalizacionu mrežu priključi novi zatvor koji je u izgradnji, ali i građani koji žive u ovom delu grada. Planirano je da se radovi završe do početka novembra.

Radovi na izgradnji fekalne kanalizacije duž Bavaništanskog puta započeti su od sredine trase, odnosno druge crpne stanice, ka gradu. Ali zbog podzemnih voda koje su se pojavile na dubinama od 5 do 7 metara kolika je dubina rova, radovi su započeti na drugoj deonici gde su dubine manje i nema podzemnih voda.

Na kanalizacionu mrežu, kada se završi, predviđeno je da se priključi novi zatvor koji se gradi na Bavaništanskom putu. Tu mogućnost će imati i građani koji žive u ovom delu grada, ali tek nakon što bude završena kompletna kanalizaciona mreža.

Radovi su započeti u aprilu i prema dinamici trebalo bi da se završe do početka novembra meseca. Radove finasira Ministrastvo pravde, a njihova vrednost je oko 63 miliona dinara.