"Urbanizam" Gradu ustupio ugovor

PANČEVO, 23. januar 2018. (TV Pančevo) – Javno preduzeće „Urbanizam“, ustupilo je gradu ugovor o izradi projektne dokumentacije za potrebe natkrivanja terase na gradskom odmaralištu na Divčibarama. Ovo je bilo neophodno kako bi se projektantskoj kući platio urađeni posao, ali kako bi Sekretarijat za investicije mogao da planira izvođenje radova.

Ugovor je polovinom prošle godine sa projektantskom kućom potpisala Direkcija. Kada je nakon toga došlo do transformacije Direkcije, neke delatnosti su prešle u novoformirano JP „Urbanizam“, koje je pravni naslednik Direkcije, a neke delatnosti prešle pod nadležnost Grada. Tako je za investicije zadužen gradski Sekretarijat za investicije i zbog toga je bilo nepohodno da se uradi ustupanje ugovora.

- Da bi se postojeći ugovorni odnos usaglasio sa promenama na osnovu Zakona o obligacionim odsnosima vrši se ustupanja Ugovora. Nakon sprovedene jane nabavke i zaključenja Ugovora između Direkcije i izvođača, sada se vrši ustupanje Ugvora, gde je ustupilac JP „Urbanizam“, kao prvani sledbenik Direkcije - rekao je Milan Balčin iz JP "Urbanizam".

Vrednost potpisanog Ugovra je 165 hiljada dinara bez uračunatog PDV-a. Pre nego što je Gradsko veće dalo saglasnost na ustupanje ovog ugovoda, dobijena je i saglasnost preduzeća „A.V.E. Biro invest“ iz Beograda sa kojim je Direkcija potpisala ugovor.