"Škola života" osoba sa poteškoćama u razvoju

PANČEVO, 8. oktobar 2012. (TV Pančevo) – Projekat „Škola života – osamostaljivanje i priprema osoba sa intelektualnim teškoćama za život van porodice kao prevencija institucionalizacije“ sprovodi Udruženje „Na pola puta“ u Pančevu i Nacionalna služba za zapošljavanje.

Projekat je osmišljen tako da se u okviru radionice motivišu osobe sa intelektualnim teškoćama za osamostaljivanje.

Za mlade osobe sa invaliditetom, kao i za ostale, važno je radno angažovanje. Trudimo se da zajedno sa lokalnom zajednicom i poslodavcima zaposlimo invalide. Primere dobre saradnje imamo sa Kulturnim centrom, JKP-om „Zelenilo“ i „MS autom“. Na osnovu mogućnosti pronalazimo radna mesta gde će oni dati maksimum, kaže Marija Ilija iz Udruženja „Na pola puta“.

Projekat se sprovodi od početka maja do početka novembra. U periodu sprovođenja projekta angažovana su dva lica na šest meseci.

To je deo populacije koji se teško zapošljava. Pokušavamo preko javnih radova da pomognemo. Na teritoriji Pančeva je preko javnih radova 36 zaposlenih za 6 meseci. Od novog budžeta očekujemo izdvajanje dela sredstava za osobe sa invaliditetom, kaže Aleksandar Farkaš, direktor pančevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Javni rad za osobe sa invaliditetom je izuzetno značajan za ova lica.

Mi pružamo podršku, tj. trudimo se da ih osamostalimo za život. Prepoznali smo potrebu za radnim angažovanjem. Trenutno lica sa invaliditetom rade nakit, rade na razboju i tako dalje. Sve što radimo je jako važno, kaže Snežana Subotić, personalni asistent, dok Ana Vlček veli da je njen zadatak da im pomaže prilikom odlaska u kupovinu i popune papira.

U okviru aktivnosti Udruženja „Na pola puta“ i Nacionalne službe za zapošljavanje, Javno komunalno preduzeće „Banat“ iz Uzdina realizovalo je javni rad „Održavanje zelenih površina, uređenje seoskog groblja, dečijih parkova i šetališta u Uzdinu i Putnikovu“. Ovim projektom angažovano je 7 lica na pet meseci.