Usvojen pravilnik kategorizacije za izdavanje parking karti

PANČEVO, 21. maj 2018. (TV Pančevo) – Na 168. sednici Gradskog veća prihvaćen je predlog Pravilnika kategotizacije i postupka za rešenja o izdavanju parking karti na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom, a usvojeni su i izveštaji o radu i finansijski izveštaji kulturnih institucija na teritoriji Pančeva za 2017. godinu.

Gradsko veće jednoglasno je usvojilo predlog Pravilnika kategorizacije i postupka za rešenja o izdavanju parking karti na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom.

Usvojen je i izveštaj o poslovanju javnih preduzeća u prvom kvartalu. Prema rečima Enise Agović Hoti, javna preduzeća su ispunila planove i obaveze za prvi kvartal tekuće godine i bila su likvidna.

Gradsko veće usvojilo je predloge izmene Statuta Narodnog muzeja Pančevo i Zavoda za zaštitu spomenika kojim je predviđeno da, uz već neophodne kvalifikacije, kriterijum pri imenovanju direktora bude i poznavanje stranih jezika.

Na 168. sednici Gradskog veća, usvojeni izveštaji o radu i finansijski izveštaji za 2017. godinu za kulturne ustanove na području Grada, a usvojen je i predlog za izgradnju komunalne, linijske i saobraćajne infrastrukture sa priključcima na području „Hipodrom“ u Pančevu.