Pred Pokrajinom dva nova pančevačka projekta

PANČEVO, 16. januar 2018. (TV Pančevo) – Grad Pančevo će sa dva projekta učestvovati na konkursima koje je raspisala AP Vojvodina, za sufinasiranje i finasiranje projekata u oblastima vodosnabdevanja i oblasti saobraćaja. Jedan projekat je Izgradnja II faze Potamiškog kolektora, koji je izuzetno važan za stavljanje u funkciju Severne poslvne zone, a drugi je pojačano održavanje Ulice Žikice Jovanovića Španca u Banatskom Brestovcu.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je početkom januara raspisala konkurs za fginasiranje i sufinasiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda. Pravo da konkurišu imaju sve lokalne smaouprave sa teritorije Vojvodine ali samo sa po jednim projektom. nakon odluke Gradskog veća, Pančevo konkuroiše sa projektom Izgradnje II faze potamiškog kolektora. Vrednost radova je oko 174 miliona dinara. Rok za dostavu projekata je 19. januar.

- AP Vojvodina je već prvih dana januara ove godine, 04. januara, raspisala konkurs, a na osnovu prikupljenih predloga koje je svaka lokalna samouprava imala obavezu da dostavi do 20. novembra. Danas na sednici Gradskog veća, usvojen je predlog za sufinasiranje po konkursu AP Vojvodina, Uprave za kapitalna ulaganja. Sufninasiranje bi bilo u vrednosti od 50%, oko 87 miliona dinara, a toliko bi bilo i učešće grada, za II fazu izgradnje potamiškog kolektora - izjavila je Maja Vitman gradska menadžerka.

Pojačano održavanje Ulice Žikice Jovanovića Španca u Banatskom Brestovcu, drugi je projekat sa kojim će Grad konkurisati kod Uprave za kapitalna ulaganja, za sufinasiranje projekata u oblasti saobraćaja. ukupna vrednost projekta je nešto više od 8 i po miliona dinara, s tim što bi, ako projekat bude odobren, pokrajina finasirala 80, a grad 20 odsto vrednosti.

- Da se konkuriše sa pojačanim održavanjem Ulice Žikice Jovanovića Španca u Banatskom Brestovcu. Za ovaj projekat postoji pripremljena projektno tehnička dokumentacija. Prema toj dokumentaciji vrednost ukupna je 8.627.668. dinara sa PDV-om. Naš predlog je da od Uprave za kapitalna ulaganja tražimo 80%, a 20% da sufinasira grad Pančevo - objašnjava Tatjana Medić iz gradskog Odeljenja za projekte.

Gradsko veće donelo je i rešenje o formiranju tima za realizaciju projekta „Uređenje gradskog pontona na Tamišu“. Tim čine direktor i stručni saradnici iz Turističke organizacije, predstavnici lokalne samouprave i regionalne razvojne agencije „Južni Banat“.