Pomoć za priključenje na gasnu mrežu i 2018.

PANČEVO, 7. oktobar 2017. (TV Pančevo) – Zbog utroška predviđenih sredstava, završen je javni poziv za pomoć prilikom priključenja na distributivnu gasnu mrežu. Grad je u budžetu ove godine odvojio 2 miliona dinara kako bi sa po 50 hiljada dinara pomogao sugrađane da se priključe na gasnu mrežu. Zbog dobrog odziva, ovakva vrsta pomoći biće perdviđena i u budžetu za 2018. godinu, kazala je za regionalnu RTV Pančevo Katarina Banjai, članica Gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine.

Četrdeset sugrađana koji su se tokom 2017. godine priključili na distributivnu gasnu mrežu čiji je vlasnik JP „Srbijagas“ dobilo je od Grada refundaciju u fiksnom iznosu od po 50 hiljada dinara. Poziv je važio za građane Gornjeg grada, Strelišta, Starog Tamiša, Vojlovice, Topole, dela Mise i dela centra grada. Bilo je planirano da javni poziv traje najkasnije do 15. decembra ili utroška sredstava.

- Zadovoljna sam odzivom, jer čim je u maju objavljen javni poziv, građani su počeli da se javljaju. Definitivno je dobro prošao, jer je završen pre roka. Kada smo ga otvarali, rekli smo da je krajnji rok 15. decembar, a mi smo utrošlili sva sredstva u oktobru - izjavila je Katarina Banjai, članica Gradskog veća.

Jedan od prioriteta u Strategiji razvoja grada je i smanjenje aerozagađenja nastalog povećanim koncentracijama suspendovanih čestica i ćađi, koje nastaju korišćenjem individualnih ložišta. Nakon dobrog iskustva iz ove godine razmišlja se i o povećanju sredstva u budžetu za ovu namenu, kaže Katarina Banjai, članica Gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine.

- S obzirom da je cilj poboljšanje kvaliteta vazduha, odnosno samnjenje koncentracija čestica u vazduhu tokom zimskog perioda, a to ne može da se uradi za jednu godinu, već je potreban kontinuitet. Mogu da kažem da će se ova pozicija naći i u budžetu za 2018. godinu. Potrudićemo se da obezbedimo još veća sredstva nego što je to bilo ove godine - rekla je Banjai.

Suspendovane čestice i čađ iz individualnih ložišta identifikovane su kao jedan od glavnih zagađivača vazduha u Pančevu tokom zimskog perioda. Zbog toga je i predviđeno Strategijom razvoja grada da se smanjenje broja domaćinstava koje za grejanje koriste drva i ugalj, a povećanje potrošnje zemnog gasa kao energenta.