Početak radova na izgradnji kanalizacije

PANČEVO, 02. avgust 2017. (TV Pančevo) – Početkom sledeće nedelje na Bavaništanskom putu trebalo bi da započnu radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije. Ova kanalizacije gradi se za potrebe novog zatvora koji je u izgradnji. Trasa se proteže od novog zatvora do Nadela, i dugačka je oko 1600 metara. Vrednost radova je oko 85 miliona dinara i finansira ih Ministrastvo pravde.

Da bi započeli radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije na potezu od novog zatvora, koji je u izgradnji do vodotoka Nadel, bilo je potrebno da Gradsko veće ovlasti gradonačelnika da može da potpiše Ugovor između Grada i JP „Putevi Srbije“, kojim se regulišu obaveze koje nastaju postavljanjem instalacija u putnom pojasu, nakon čega Putevi Srbije izdaju svoju saglasnost. Pošto je to urađeno, izgradnja bi trebalo da započne početkom sledeće nedelje, a rok za završetak radova je 3 meseca, kaže Draško Stojić iz JKP „Vodovod i kanalizacija“.

- Trasa buduće atmosferske kanalizacije ide od objekta novog zatvora do recipijenta vodotoka Nadel. Ova atmosferska kanalizacija služiće isključivo za potrebeb zatvora. Na nju neće biti priključenja građana. Dužina trase je oko 1560 metara. Ministarstvo pravde je finasijer na izvođenju radova. Ukupna vrednost ugovorenih radova je 85 miliona dinara - izjavio je Draško Stojić JKP „Vodovod i kanalizacija“.

U isto vreme u toku je izgradnja fekalne kanalizacije od novog zatvora do postojeće fekalne kanalizacije u gradu, kaže Stojić. Kompletna trasa dugačka je nešto oko 3 kilometra. Radovi su započeti u aprilu, i do sada nije bilo problema tokom izvođenja radova.

- Radovi su u toku i završeno je oko 70% ugovorenih radova. Radovi koji su do sada završeni idu ispred dinamike, ali sada se rade najteže deonice i zato su radovi otežeani, zbog niskog nivoa podzemne vode i izgradnje novih crpnih stanica, ali očekujemo da će u ugovorenom roku biti završeni dodao je Draško Stojić JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Radove na izgradnji fekalne kanalizacije duž Bavaništanskog puta finansira Ministarstvoi pravde, jer se ova kanalizacija i gradi zbog potreba novog zatvora. Građani koji žive duž Bavaništanskog puta imaće mogućnost i već mogu da se prijave Vodovodu, kao bi kada radovi budu završeni dobili prikljuučak na fekalnu kanalizaciju. Vrednost radova je oko 63 miliona dinara i trebalo bi da se završe do početka novembra.