Podsticaj lokalne samouprave

PANČEVO, 7. novembar 2017. (TV Pančevo) –Na današnjoj sednici Gradskog veća odlučeno da Pančevo učestvuje na konkursu za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta lokalne samouprave. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj izdvojiće 350 hiljada dinara, a Grad Pančevo 100 hiljada dinara, kako bi se podstakao razvoj lokalne samouprave.