Parcela postala građevinsko zemljište

PANČEVO, 25. maj 2018. (TV Pančevo) – Na 169. sednici Gradskog veća usvojen je Nacrt Odluke o otuđenju još jedne parcele neizgrađenog građevinskog zemljišta u Pančevu.

Nacrt rešenja o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta još jedne katastarske parcele u Pančevu usvojen je na sednici Gradskog veća.

Gradsko veće usvojilo je i Predlog odluke da se iznos aproprijacije koji nije moguće iskoristiti prenese u tekuću budžetsku rezervu u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.