Seoska javna preduzeća opstaju, vlasnik Grad

PANČEVO, 29. januar 2013. (TV Pančevo) – Grad Pančevo postupa po nalozima Državne revizije. U izveštaju o potrošnji gradskog budžeta za 2011. godinu koja je objavljena krajem prošle godine tvrdi se da javna komunalna preduzeća po naseljenim mestima nisu zakonito konstituisana jer seoski organi nemogu biti osnivači preduzeća. Ova mana, koja je uočena posle dugog niza godina, biće najverovatnije popravljena tako što će Skupština grada Pančeva postati osnivač ovih preduzeća. Sa svim pravima ali i obavezama.

Naseljena mesta na teritoriji grada duži niz godina razvijaju se i preko svojih seoskih JKP-ova kojih je osam jer je jedino Ivanovo bez svog preduzeća. Tako će najverovatnije i ostati a preduzeća, koja ukupno zapošljavaju više od stotinu zaposlenih, samo će promeniti osnivača.

- Po onome što radna grupa radila u ovih nekoliko sastanaka rešenje se nazire. Mislim da će to biti preuzimanje osnivačkih prava sa mesnih zajednica na nivo grada. Po preporuci revizora to tako mora da se uradi i mesne zajednice nemaju pravo da osnivaju javna preduzeća, kaže član Gradskog veća Dejan Živanović.

Gradska radna grupa, kojom koordinira Dejan Živanović, član Gradskog veća zadužen za sela i ruralni razvoj, do sada je održala nekoliko sastanaka, poslednji u proširenom sastavu, kome su prisustvovali i predstavnici seoskih JKP-ova i Mesnih zajednica.

- Naš predlog će biti takav da javna komunalna preduzeća po naseljenim mestima ostanu u ovom obliku. Praktično će se samo preuzeti osnivačka prava. To znači da će grad imenovati direktora i Nadzorni odbor. Odnosno Skupština grada. Ali će sve to biti uz mišljenje Skupština mesnih zajednica jer mislim da moramo da ispoštujemo mišljenje ljudi koji su birani na neposrednim izborima i koji najbolje poznaju probleme u svojim selima, objašnjava Živanović.

Preduzeća kao servis mesnih vlasti i stanovnika naseljenih mesta, ali i značajna poluga očuvanja i razvoja seoskih sredina, znači opstaju ali u izmenjenom sistemu rada jer će im Nadzorne odbore i direktore postavljati Skupština Pančeva.

- Da preduzeća ostanu u ovakom obliku da ne bude gašenja preduzeća i da preduzeća obavljaju sve te funkcije koje su i do sada obavljala. Oni se brinu i o higijeni i o vodovodu i o održavanju zelenih površina i o grobljima. Znači sve što ovde rade Higijena, Zelenilo i Vodovod to je sadržano u poslovima jednog JKP-a u naseljenim mestima. Mislim da je neophodno da ta preduzeća ostanu u ovakom obliku u kakvom su sada, zaključuje Živanović.

Teče rok u kome postoji obaveza da gradska vlast postupi po preporukama i o tome izvesti Državnu revizorsku instituciju. Promene u status JKP po naseljenim mestima mogu se očekivati najkasnije do polovine godine.