Odbornici usvojili budžet za 2018. godinu

PANČEVO, 27. decembar 2017. (TV Pančevo) – Odbornici Skupštine grada, usvojili su predlog budžeta za 2018. godinu. Budžeta grada Pančeva za 2018. godinu, iznosi 5 milijardi, 191 milion dinara. To je manje nego što je bio ovogodišnji budžet, ali u ovom za sledeću godinu nema kredita, i nisu računati prihodi od kapitalnih transfera sa drugih nivoa vlasti, za koje se očekuje da će stizati tokom godine. Na današnjem zasedanju odbornici su za zaštitnika građana ponovo imenovali Jelenu Stojković Sokolović, a za njenog zamenika Dragišu Ćalića.

Kada je planiran budžet, odnosno prihodi u 2018. oni su planirani na prihodima ostvarenim od januara do novembra 2017. godine, kaže Predrag Živković, zamenik gradonačelnika koji je zadužen i za finasije. U budžetu za 2018. trenutno nema prihoda od kapitalnih transfera sa drugih nivoa vlasti.

- Ono što imamo smanjenje je prihodi po posebnim propisima. U toku godine očekujemo da se kako posebni, tako i kapitalni transferi odobravaju u međuvremenu, jer ćemo konkurisati u međuvremenu kod različitih sekretarijata za sredstva za sufinasiranje u gotovo svim oblastima. Kod kapitalnih trasfera od međunarodnih organizacija finasiraće se povećanje energetske efikasnosti hale sportova. Tu imamo povećanje od nekih 50-tak miliona - rekao je Predrag Živković zamenik gradonačelnika.

Budžet je umanjen i za posebnu taksu za korišćenje parkinga, jer je postala izvorni prihod JKP „Higijena“, kaže Živković. Ono što je važno je i da u 2018. godini nisu planirani novi krediti.

- U toku godine postoji mogućnost da se zadužimo kod poslovnih banaka. Videćemo da li ćemo tu mogućnost da iskoristiti. nekom odluko o kreditnom zaduženju. Dobili mso pozitivan odgovor od Ministarstva finansija, nemamo prepreka, ali gledaćemo da finasiramo ne samo obaveze nego investicije, od nekih drugih sredstava - objasnio je zamenik gradonačelnika.

Tokom 2018. godine očekuje se da će od prodaje zemljišta biti prihodovano više od 48 miliona koliko je planirano, kaže Živković. Odbornici opozicije imala su primedbu na to kako u budžetu nisu precizirani prohodi od dobiti gradskih preduzeća, zašto još uvek nije završena ambulanta u Dolovu, zbog čega nije planirana kupovina novih autobusa, kao i rekonstrukcija Ulice Dimitrija Tucovića.

- Radovi se sprovode u predviđenom roku. Tu nema nikakvih kašnjenja. Odluka je i samog Doma zdravlja, a da bi se izašlo u susret svim sugrađanima u Dolovu, da se ne bi premeštali zi objekta u objekat, da ostanu sada tu gde jesu, dok se radovi ne završe. 42,43. + 43,26 Što se tiče Ulice Dimitrija Tucovića, projektno tehnička dokumentacija je u izradi. Radovi se izvode na potamiškom kolektoru, i trenutno se radi na I fazi radova. Predviđena je i II, a kako ne bi trošili, nešto radili, pa onda to rušili. Naravno da će se uraditi Ulica Dimitrija Tucovića, svesni mso koliko je ona značajna za Grad - kazala je Maja Vitman gradska menadžerka.

Na poslednjem ovogodišnjem zasedanju odbornici Skupštiune grada usvojili su i izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva za 2016. godinu, kao i izmene porgrama poslovanja za 2017. godinu, više gradskih preduzeća i ustanova kulture čiji je osnivač grad Pančevo.