Obuka popunjavanja dokumentacije za otpad

PANČEVO, 20. april 2017. (TV Pančevo) – Regionalna komora Južnobanatskog okruga iz Pančeva u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine organizovala je besplatnu obuku o zakonskoj obavezi izveštavanja i popunjavanja aplikacije i dokumentacije vezane za otpad. Zakonom o upravljanju otpadom regulisana je obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vodi i poseduje dnevnu evidenciju o otpadu.

Privrednici su u obavezi i da svake godine predaju godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine. Izveštaj o otpadu popunjava se i dostavlja elektronski – putem aplikacije koja se nalazi na sajtu Agencije. U dosadašnjoj praksi pokazalo se da ima dosta nedoumica prilikom popunjavanja aplikacije, i ova obuka je bila prilika da se čuje na koji način se to radi ispravno.