Niže cene održavanja čistoće

PANČEVO, 15. novembar 2017. (TV Pančevo) - Predložene izmene Odluke o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom, predviđaju da se privrednim licima u obračun za plaćanje neće više računati uređene zelene površine, poljoprivredno zemljiše, dok će za neke površine kao što su saobraćajnice ili parkinzi biti računata umanjena cena. Škole, pijace i Predškolska ustanova plaćaće 30% od dosadašnjih računa. Cilj ovih izmena je dodatno poboljšanje privrednog ambijenta za privrednike koji već posluju ili žele da posluju na teritoriji Pančeva.

Po važećoj Odluci o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom, za obračun i fakturisanje se računala cela površina na kojoj se nalazi neko preduzeće, bez obzira da li su to uređene zelene površine, parkinzi ili sam poslovni prostor u kojem se generiše otpad. Predloženim izmenama odluke, redefiniše se poslovni prostor. Igrališta, školska dvorišta i poljoprivredno zemljište više se neće tretirati kao poslovni prostor, a za saobraćajnice, parkinge i otvorene magacine, predviđeno je umanjenje od 70 procenata.

- Što se odnosi na površine tu mso redefinisali. Sve do 1000 kvadrata je 100% visina računa, a onda kako raste površine procenat se smanjuje i ono što je najbitnije definiše se da provredni subjekti koji posluju ili će poslovati u okviru Severne poslovne zone ili imaju preko 10.000 kvadrata poslovnog prostora može da se donese posebna odluka na Gradskom veću, kojom će da se uredi visina vrednosti ove komunalne usluge - rekao je Saša Pavlov gradonačelnik.

Smanjenjem cena trebalo bi da ostane više novca u budžetu, kaže Pavlov. Primer za to je što je Higijena, kao gradsko preduzeće, fakturisala školama, Predškolskoj ustanovi i pijaci, svoje usluge koje su plaćane iz budžeta, pa je taj novac na neki način samo kružio, kaže Pavlov. A što se tiče prihoda Higijene, manje fakture za privredu ne bi trebalo da se odraze na poslovanje, dodaje Pavlov.

- Nikada se ne naplati sve ono što se fakturiše. Ovaj novi obarčun se približio nečemu što provreda realno može da plati. To znači da realni budu i troškovi, odnosno prihodi Higijene. jako se često ne naplate fakture, a plati se PVD. Na ovaj način unapredićemo i poslovanj eHigijene, odnosno da ga svedemo na realne norme - istakao je Saša Pavlov.

Izmenjena Odluka održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom, počeće da se primenjuje čim je usvoje i odbornici Skupštine grada, kaže Pavlov, dodajući da je ostavljen rok od 6 meseci za usaglašavanje.

-Mi smo insistirali a Higijena će da ispoštuje da sa svakim korisnikom mora da potpiše ugovor koji će da definiše sve parametre, što do sada nije bio slučaj. Tako će postojati puna pravna sigurnost i investitora i Higijene u smislu naplate. Pošto novi premer nemože da se uradi brzo ostavljen je rok od 6 meseci da se odluka implementira - objasnio je Saša Pavlov.

Izmene Odluke odnose se samo na pravna a ne i na fizička lica. O predlogu izmenjene odluke odbornici Skupštine grada trebalo bi da se izjasne već na sledećem skupštinskom zasedanju koje je zakazano za petak, 17. novembar.