Naplata parkinga postaje prihod "Higijene"

PANČEVO, 12. septembar 2017. (TV Pančevo) – Od prvog oktobra, naplata parkinga ponovo postaje prihod JKP „Higijena“, odlučilo je Gradsko veće. Od toga dana, važiće i nove više cene parkiranja za sve zone. Tako će pakiranje u prvoj zoni koštati 35, u drugoj 30, a u trećoj 20 dinara po satu. U isto vreme smanjene su cene za dnevne karte, odnosno kazne, za one koji ne plate parking. Dnevne karte koštaju 1000 i 700, umesto 1134 i 790 dinara.

Milica Marjanović Sekretarijat za poresku administraciju Srđan Milovanović JKP „Higijena“

Krajem prošle godine Skupština Srbije, usvojila je izmene i dopune Zakona o komunalnim uslugama, koje su na snagu stupile 01. januara 2017. godine. Ovim izmenama naplata parkiranja više nije javni već prihod preduzeća. To znači da naplata parkinga, prestaje da bude komunalna taksa i prihod lokalne samouprave.

- Tu smo u dogovoru sa JKP “Higijena”, precizirali da to bude isti dan. Da sam tim danom prestaje da bude komunalna taksa, a sa prvim oktobrom postaje prihod JKP – izjavila je Milica Marjanović iz Sekretarijata za poresku administraciju.

Na osnovu toga Nadzorni odbor JKP „Higijena“, usvojio je nove cene parkiranja za sve zone. Tako će parkiranje u prvoj zoni za 1 sat koštati 35, a dva sata 70 dinara. U drugoj zoni za sat parkiranja treba platiti 30, dva sata 60, tri sata 90, a četiri sata 120 dinara. U trećoj zoni sat parkiranja je 20, dva sata 40, a dnevna karta košta 80 dinara. Promena ima i u cenama mesečnih karata. Stanari zona plaćaće 350 dinara mesečno, a oni koji ne žive u zoniranim delovima grada, za prvu zonu platiće 1300, drugu 900 dinara, a kombinovana mesečna karta za II i III zonu košta 1600 dinara.

- Što se tiče povećanje cena, trenutno imamo najpopularnije cene u državi. Pa moramo da napravimo blagi porast. Cene smo umanjili i na njih dodali PDV, kako ne bi bilo veće povećanje. Sa novim cenama ssamo na nivou Pirota, Vranja, Vršca, manjih gradova od nas. Veće povećanje bio bi preveliki „skok“ – izjavio je Srđan Milovanović iz JKP „Higijena“.

Promenjene su i cene dnevnih karata, odnosno kazni za one koji ne plate parking. Tako će od prvog oktobra dnevna karta koštati 1000 i 700 dinara, umesto 1134 i 790 dinara, kaže Milovanović.

- Tu smo umanjili cenu. Što se tiče naplate, do sada je išla preko Sekretarijata za poresku administraciju, pošto je bila komunalna taksa. Sada će preduzeće za svoja ne naplaćena potraživanja, vršiti posebno utuživanje i angažovati privatne izvršitelje – dodao je Milovanović.

Nakon odluke Gradskog veća, da bi ova odluka i stupila na snagu potrebno je da se o njoj izjasne i odbornici Skupštine grada.