Na Skupštini o transformaciji JP "Direkcija"

PANČEVO, 28. septembar 2017. (TV Pančevo) – Veći deo dnevnog reda sednice lokalnog parlamenta koja je zakazana za petak, 29. septembar, vezan je za dalju transformaciju JP „Direkcija“ u JP „Urbanizam“. Odbornici će razgovarati i o predlogu nove odluke o lokalnim komunalnim taksama. Po ovom predlogu, a na osnovu zakona o komunalnim delatnostima, plaćanje parkinga prestaje da bude prihod budžeta, već postaje prihod komunalnog preduzeća, odnosno „Higijene“. Ukoliko ova odluka bude uvojena počeće da važi od prvog okobra.

Transformacija Direkcije nije još uvek u potpunosti završena. Zbog toga je i većina tačaka dnevnog reda skupštonskog zasedanja vezana za ovu problematiku kaže Tigran Kiš, predsednik Skupštine grada. Odbornici bi trebalo i da usvoje ostavku direktora JKP „Kačarevo“ kao i još nekoliko kadrovskih tačaka, koje se tiču imenovanja u nadzorne odbore. Kako je kazao Kiš, osnovni razlog za sazivanje ove sednice je izmena odluke o loklanim komunalnim taksama. U konkretnom slučaju radi se o naplati parkinga. Na osnovu zakona o komunalnim delatnostima, plaćanje parkinga prestaje da bude prihod budžeta, već postaje prihod komunalnog preduzeća, odnosno „Higijene“.

- Jedan od razloga zašto imamo sednicu krajem septebra je činjenica da Skupština bi trebalo da donese odluku vezanu za komunalne takse koje bi trebalo da se promenjuju od 01. oktobra. A to je sve vezano za zakonsku regulativu i preporuku revizora - Tigran Kiš predsednik Skupštine.

U poslednja dva meseca, odbornici Skupštine grada, sastajali su se nekoliko puta. kako kaže predsednik Skupštine Tigran Kiš, život, nameće tempo sazivanja skupštinskih zasedanja.

- Mislim da je Skupština ta koja odgovara zahtevima zakonskih propisa i regulativa koje se nalaze pred loklanom samoupravom. sa druge strane je i to da odbornicima više odgovara da imamo češće zasedanja. da dnevni red bude kraći. Da su onda i propreme za tu sednicu lakše. rasprave su argumentovanije - dodao je Kiš .

Do kraja ove godine sigurno nas očekuje bar još jedna sednica, pored one na kojoj će biti usvajan budžet za 2018. godinu, kaže Kiš.

- Kada će budžet biti usvajan ne zavisi samo od lokalne smaouprave. Zavisi od republičkih organa i momenta kada će se usvojiti republički budžet. Tu smo uslovljni. Nemoguće je precizirati koliko će Skupština biti do karaja godine. Činjenica je da će u decembru budžetska biti krajem godine i da će biti još jedna izvesno u međuvremenu - objasnio je Kiš.

Sednica Skupštine grada zakazana je za petak, 29. septembra sa početkom u 10 časova.