Na prodaju više od 78 hektara građevinskog zemljišta.

PANČEVO, 10. jul 2017. (TV Pančevo) - Gradsko veće donelo je odluku da se na prodaju ponudi više od 78 hektara građevinskog zemljišta. Više od 70 hektara nalazi se u poslovnim zonama a ostatak je predviđen za gradnju kolektivnih i individualnih stambenih objekata. Sva prodaja radiće se prema tržišnim uslovima i na osnovu procene vrednosti koju vrši Poreska uprava, filijala u Pančevu.

Programom otuđenja gradskog građevinskog zemljišta koje je usvojilo Gradsko veće, predviđeno je da se ponudi više od 78 hektara zemljišta potencijalnim investitorima. Među ponuđenim parcelama, ima onih koje su predviđene za individualnu i kolektivnu stambenu izgradnju, kaže Milan Balčin iz JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva“.

- Koje su na atraktivnim lokalcijama, dve građevinske parcele na Tesli, 3 novoformirane koje se nalaze u okviru MZ Centar, odnosno na Sodari u okviru PDR-a Mali rit. Jedan broj parcela koje su planirane za individualnu izgradnju a nalaze se u okviru PGR-a celine Strelište, u ulici Stevana Sremca, odnosno Studenička. Tu je formirano 10 parcela za potrebe stanovanja, a po projektu su predviđene za više porodično stanovanje. One su uglavnom male i parcela je jednaka površini osnove objekta - rekao je Milan Balčin JP „Direkcija“.

Za stanovanje su ponuđene i po jedna parcela u Starčevu i Glogonju. Pored lokacija i parcela za stanovanje, planirana je i prodaja parcela koje su predviđene za izgradnju poslovnih objekata, kaže Balčin. To je 8 parcela u Svernoj industrijskoj zoni i 9 parcela u radno – poslovnoj zoni na Novoseljanskom putu.

- Postoje i dve vrlo atraktivne zone koje je grad opredelio za poslovanje. To su parcele koje se su u okviru severne industrijske zone i parcele koje se nalaze u okviru radno – poslovne zone Novoseljanski put – Kudeljaski nasip, koje su takođe definisane za poslovanje. Samo severna zona ima nekih 70-tak hektara što je vrlo ozbiljna površina - objasnio je Milan Balčin.

Zakup parcela dozovljen je samo u slučajevima gde je predviđena izgradnja provremenih objekata do 5 godina. Sva prodaja radiće se prema tržišnim uslovima i na osnovu procene vrednosti koju vrši Poreska uprava, filijala u Pančevu. Da bi se započela procedura prodaje potrebno je da saglasnost na program otuđenja gradskog građevinskog zemljišta daju i odbornici Skupštine grada, što će prema najavama biti u četvrtak, kada je zakazano zasedanje lokalnog parlamenta.