Milion dinara za projekte iz oblasti informisanja

PANČEVO, 30. april 2012. (TV Pančevo) – Članica Gradskog veća zadužena za kulturu i informisanje Nada Berkuljan podelila je ugovore autorima odobrenih projekata iz oblasti informisanja. Projekti će biti sufinansirani iz gradskog budžeta, a za njihovu realizaciju izdvojeno je milion dinara.

Od pristiglih 14 projekata iz oblasti informisanja, Komisija za vrednovanje projekata odobrila je 10, ali će biti realizovao 9 projekata jer je jedan autor odbio da potpiše ugovor zbog količine novca koja mu je dodeljena.

Članica Gradskog veća zadužena za kulturu i informisanje Nada Berkuljan kaže da je očekivala veći odziv na konkurs, ali da je zadovoljna kvalitetom odobrenih projekata.

- Očekivala sam više projekata. JAvilo se smo 14 podnosilaca projekata. Komisija je radila potpuno samostalno. Ja sam dobila izveštaj iz koga sam videla šta su odlučili da podrže. Ovoga puta izdvojeno je milion dinara kao i ranije. Mislim da je potrebno da se taj iznos poveća, ali s obzirom na odziv koji nije bio veliki, izgleda da je to sasvim dovoljno, izjavila je Nada Berkuljan.

Ove godine autorima su predložene teme: istraživačko novinarstvo, demarginalizacija osetljivih društvenih tema, funkcionisanje nacionalnih zajednica i oblast privatizacije medija - za i protiv. Jedan od projekata istraživačkog novinarstva odnosi se na Pančevačke medije u 19. veku.

- Interesantno je da su Pančevci uvek bili zainteresovani da imaju javnu reč i da javno saopštavaju svoje stavove, i da o njima javno polemišu. Bilo je mnogo različitih javnih glasila koja su bila prisutna u 19 veku u našem gradu, koja su se bavila ženama, decom, problemima odrastanja, politikom, tako da je to veoma interesantno i mislim da je to potrebno da danas znamo, dodala je Berkuljan.

U oblasti demarginalizacije osetljivih tema odobrena su 2 projekta. Za jedan od njih konkurisalo je Udruženje „Na pola puta“ koji će prirediti publikaciju pod nazivom „Vodič do pola puta“.

- Podrška grada Pančeva je uvek dobrodošla. Udruženje „Na pola puta“ je konkurisalo sa projektom „Vodič do pola puta“ gde je ideja bila formiranje petogodišnjaka, odnosno vodiča kroz sve ono što smo uspeli da realizujemo uz podršku Grada Pančeva, a to je stanovanje uz podršku osobama sa intelektualnim teškoćama koji dolaze iz svojih primarnih porodica. Ideja je bila da građane i stručnu javnost napravimo priručnik koji će možda i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku moći da iskoristi budući da je usluga stanovanja uz podršku, prošle godine uvrštena u Zakon o sicijalnoj zaštiti kao redovna usluga, kaže Marina Ilija, Udruženje „Na pola puta“.

Među odobrenim projektima su i digitalizacija radijske arhive i promovisanje kulture u Pančevu od 1980. do 2010. godine, autora Saše Janoša, kao i radijska emisija pod nazivom „Za i protiv privatizacije medija“ autorke Dragane Lalović.

- Četvrta tema je bila „Privatizacija medija: za i protiv“. Ovde smo dobili 2 projekta, ali je Komisija odobrila jedan, projekat koji je predložila Dragana Lalović, nekadašnja novinarka Radio Pančeva, koja će se baviti stavovima građana šta oni misle o privatizaciji lokalnih medija u Pančevu, kakv je stav stručne javnosti i kakva je Strategija Ministarstva kulture i informisanja po ovom pitanju, kaže Nada Berkuljan.

Što se tiče funkcionisanja nacionalnih zajednica, odobreni su projekti koji podrazumevaju izdavanje 2 časopisa na rumunskom jeziku, ili nastavak projekta Centra In medias res na Radio Pančevu, kao i titlovanje emisije „Mađarski minuti“ na srpski jezik koja se emituje na TV Pančevo.

Autori projekata imaju obavezu da ih realizuju do decembra ove godine i da javnost upoznaju sa rezultatima projekta. Za sufinansiranje ovih projekata izdvojeno je milion dinara, ali je utrošeno nešto više od polovine. Berkuljan kaže da će krajem maja biti raspisan novi konkurs za projekte iz informisanja kako bi se utrošilo i preostalih 450 hiljada dinara.