Kukuruz dominantan na njivama

PANČEVO, 8. maj 2012. (TV Pančevo) – U pančevačkom ataru ovog proleća kukuruz je dominantna kultura. Uz kukuruz koji zauzima više od 50 posto oraničnih površina paori su posejali suncokret, pšenicu, soju, šećernu repu i druge kulture.

Sve posejane ratarske kulture su iznikle i nalaze se u dobrom stanju, a u toku je njihova zaštita.

Poljoprivrednici južnog Banata su ponovo na njivama, posle setve koja je završena. Brojni korovi napadaju iznikle stabljike ratarskih kultura – pšenicu, kukuruz, soju, suncokret, šećernu repu. Stanje useva je ovih dana dobro, a posla ima dosta za ratare.

- Svi usevi su ponikli. Većih problema nije bilo. Ovih dana treba suzbiti korov upotrebom herbicida. Vrlo je značćajno da prvih 10 - 12 nedelja po nicanju bude bez korova jer tada prave najveću štetu kaže Mileta Stanković, direktor Instituta „Tamiš“.

Od odnosa poljoprivrednika prema usevima umnogome zavisi napredak ratarskih kultura. Činjenica da je na svaku izniklu stabljiku kukuruza na hektaru zemlje, čak deset korovskih biljaka umnogome govori o tome kako je zaštita biljaka veoma značajna za razvoj biljaka, a to znači i za prinos.