Krečenje fasade Parohijskog doma

PANČEVO, 10.oktobar 2017. (TV Pančevo) - Posle radova koji su počeli na rekonstrukciji zvonika u Preobraženskoj crkvi, sveštenici zajedno sa parohijanima i prijateljima crkve odlučili su da okreče fasadu Parohijskog doma kao i da se ofarbaju i srede vrata na crkvi, klupe u dvorištu i letnjikovac.

Krajem septembara sveštenici zajedno sa svojim parohijanima i prijateljima odlučili su da ulože svoj trud i rad kako bi ofarbali i sredili već dotrajalu fasadu parohijskog doma u Preobraženskoj crkvi.

Sređivanje fasade najveći je posao, ali ne i jedini u sređivanju parohijsko doma i dvorišta.

Veliki broj ljudi se priključio ovoj akciji i nesebično su radili i pomagali sveštenicima. Zato otac Birmanac se zahvaljuje Farbarama Premija, Marko Pan, Dejan, Grmeč, Kolor, ali i ostalima koji su radili na uređenju dela Preobraženske crkve. Već za narednu godinu planirano je da se sredi i fasada sa zadnje strane Parohijskog doma.