Komunalna inspekcija podseća građane da čiste sneg ispred svojih kuća

PANČEVO, 9. januar 2017. (TV Pančevo) - Sa prvim snegom koji se zadržao na trotoarima, na teren su izašli i komunalni inspektori. Oni podsećaju da su za javne površine zaduženi radnici „Higijene“, a da je sve ostalo - ispred trotoara i lokala, u nadležnosti vlasnika istih. Kazne za sada neće pisati.

Komunalna i saobraćajna inspekcija, zajedno sa komunalnom inspekcijom su od jutros na terenu i proveravaju stanje u gradu, kaže Boban Đurđev, šef Odeljenja komunalne inspekcije. Sneg je pokrio puteve i ulice, radnici javno-komunalnih preduzeća su od rane zore na terenu, a i građani su u obavezi da očiste sneg ispred svojih kuća.

- Apelujemo na građane na obavezu po odluci o ulicama i opštinskim putevima. U obavezi je da svako čisti deo trotoara, odnosno javne površine ispred svog lokala, poslovnog prostora, stambenog prostora. Mi apelujemo na sve gradske službe, koje moram da pohvalim.

Prioriteti koji moraju da se čiste, oni se i čiste. Mi obilazimo teren i u toku dana i popodne ćemo, sutra nastavljamo - rekao je Boban Đurđev, šef Odeljenja komunalne inspekcije.

Ukoliko građani ne ispune svoje obaveze i ne počiste sneg ispred svojih kuća, inspektori ih opominju. Ako ne ispoštuju rok i ne urade ono za šta su opomenuti, inspektori će im napisati kazne.

- Nećemo odmah pribegavati kaznama, ali kazne su predviđene za onog ko ne ispuni svoju obavezu. Kazne su 10, 30 i 60 hiljada dinara. Najniža je kazna za fizička lica, 30 je za preduzetnike, 60 za pravna lica, a 10 za odgovorna lica u pravnom licu.

Đurđev je pohvalio Pančevce, napominjući da prošle godine inspektori nisu napisali nijednu kaznu za neočišćen sneg.

- Nikad nismo niti ćemo pisati kazne. Kazne idu tamo gde postoji nalog, a lice nije postupilo po nalogu inspektora.

Saobraćajna inspekcija proverava da li su očišćeni kolovozi, pešački prelazi, stajališta, kao i pristupni putevi ambulantama, domovima zdravlja i bolnici. Za obilazak trotoara i površina ispred poslovnih i javnih prostora zadužena je komunalna inspekcija.