Kesten, bukva i jasen pod gradskom zaštitom

PANČEVO, 9. februar 2018. (TV Pančevo) – Gradsko veće usvojilo je programe upravljanja spomenicima prirode na teritoriji Pančeva i okolnih mesta za 2018. godinu, kao i predlog zaključka za isplatu troškova naplate posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Predlog zaključka ugovora o davanju saglasnosti na Program upravljanja Spomenikom kulture „Ivanovačka ada“, kao i spomenicima kulture „Dva stabla belog jasena“, „Stablo crvenolisne bukve u Omoljici“ i „Kesten Ćurčina u Pančevu“ usvojeni su na Gradskom veću.

Članovi Gradskog veća usvojili su i predlog zaključka za isplatu troškova naplate posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine u skladu sa Odlukom o budžetu grada

Za naplatu posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine sredstva su raspoređena NIS Rafineriji nafte Pančevo, HIP Petrohemiji i HIP Azotari.