Kanalizacija na Kudeljarcu u trećoj fazi

PANČEVO, 17. maj 2017. (TV Pančevo) – Započeti su radovi na poslednjoj fazi izgradnje fekalne kanalizacije na Kudeljaskom nasipu. Planirano je da se radovi završe do septembra, čime će se stvoriti uslovi da se svi građani priključe na kanalizacionu mrežu. Vrednost radova je 750 hiljada evra i finasiraju se iz kredita KfW banke.

Radovi u II fazi izgradnje fekalne kanalizacije na Kudeljaskom nasipu, obuhvatiće Skadarsku, Ohridsku i Vlasinsku ulicu. Završetkom radova celo naselje biće pokriveno fekalnom kanalizacijom, čime se rešava veliki problem koji građani u ovom delu grada imaju, kaže Aleksandar Radulović, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“. Radovi su započeti na uglu Skadarske i Vlasinske ulice.

- Kanalizacija se polaže na dubinama od 2 do 7 metara. Ukupna dužina trase je oko 3600 metara. Ali imamo najavu da će biti naknadnih radova i produžetka jer će radovima biti obuhvaćeni i neki od proseka koji nisu bili u prvom planu. Trudićemo se da ovim radovima konačno obuhvatimo sva mesta gde građani na Kudeljaskom nasipu imaju kuće – rekao je Aleksandar Radulović direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Zainteresovani građani, iz ovih ulica gde se izvode radovi, već mogu da se prijavljuju „Vodovodu i kanalizaciji“, kako bi priključak na mrežu dobili u što kraćem roku, kaže Aleksandar Radulović.

- Mi ćemo u toku gradnje da ostavljamo priključke na dubinama koje su preko 4-5 metara. Mi nećemo moći nikako da otvaramo put, tako da moramo u startu ostavljati priključke. Dobro je da se odmah jave da znamo ko želi, a trebali bi svi, jer zbog njih i radimo. Da znamo da ostavimo priključke za sve – objasnio je Radulović.

Ovi radovi spadaju u II fazu programa koji se realizuje sa KfW bankom. Program podrazumeva da je deo sredstva donacija, a deo je kredit pod povoljnim uslovima. Iz ovog programa izgrađen je vodovodna mreža preka Dolovo, kao i magistralni vodovod ka Jabuci i Glogonju, izgrađen potisni cevovov kroz Gradsku šumu, a rekonstruisana je vodovodna mreža u nekim delovima grada. Ukupna vrednost ovog programa je oko 5 miliona evra, kaže Radulović.

- Mi smo izuzetno zadovoljni saradnjom sa KfW bankom i ovaj kreditni aranžman je doneo veliku dobrobit građanima Pančeva, a toko i Vodovodu i kanalizaciji – naveo je Radulović.

Završetkom radova na izgradnji fekalne kanalizacije na Kudeljaskom nasipu biće i završen program KfW banke u Srbiji. Vrednost radova je oko 750 hiljada evra, a rok za završetak radova je početak septembra.