Javni radovi i stručna praksa u misiji rasta zaposlenosti

PANČEVO, 9. avgust 2018. (TV Pančevo) – Angažman nezaposlenih lica na javnim radovima i stručna praksa diplomaca, samo su neke od mera u Pančevu predviđene Akcionim planom a sa ciljem smanjenja nezaposlenosti.

Odgovorna socijalna politika u Pančevu, podrazumeva i podršku zapošljavanju tako da će uskoro na javnim radovima biti angažovana nezaposlena radno sposobna lica.

Uključivanje na tržište rada jedan od ključnih preduslova socijalne i ekonomske samostalnosti.

Obezbeđivanje sredstava za radni angažman nezaposlenih lica na javnim radovima predstavlja samo deo aktivne politike zapošljavanja.

Sredstva za stručnu praksu diplomaca obezbedila je lokalna samouprava.

Zainteresovani za stručnu praksu, sve neophodne informacije mogu dobiti u Gradskoj upravi.